12 grudnia 2004

Na Święta i Nowy Rok

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw (…), rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się!
Chrystus wie, „co jest w człowieku”, On jeden!

J. P. II, Adhortacja apostolska
„Christifideles laici”, 34

W przededniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę, by słowa Ojca Świętego Jana Pawła II były dla wszystkich pracowników służby zdrowia drogowskazem. Dziś, gdy niektórzy z nas tracą nadzieję na poprawę sytuacji w służbie zdrowia, przychodzi na myśl fakt, iż Dziecię Jezus, rodząc się w stajni, zmienia bieg historii. Wnosi w świat NADZIEJĘ, która zawieść nie może, i MIŁOŚĆ, pozwalającą zobaczyć w drugim bliźniego. Trzeba jednak z naszej strony odwagi przyjęcia łaski Jezusa Narodzonego.

Szczęść Boże na te radosne, pełne łaski Święta i Nowy Rok 2005.

ks. Andrzej OTYSZECKI
duszpasterz służby zdrowia w Archidiecezji Warszawskiej

Archiwum