17 grudnia 2004

Oferty pracy na dzień 10 listopada 2004 r.

Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel./fax: 822 36 86;
e-mail:praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.
Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Andrzej MORLIŃSKI,
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum