17 grudnia 2004

Po „Opowieści o pewnej habilitacji”

Kolegium Redakcyjne
Miesięcznika „Puls”

Jestem oburzony decyzją Redakcji, która umożliwiła w numerze 11/2004 zamieszczenie artykułu opracowanego przez osobę oznakowaną literami A.L. pt. „Opowieść o pewnej habilitacji”. Jest to ordynarny „hunbejwinowski” atak na Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych
i jej demokratycznie wybranych przez środowiska naukowe członków. Szczególnie brutalny atak A.L. skierował na zasłużonego dydaktyka
i wybitnego naukowca, doktora honoris causa wielu uczelni, przewodniczącego Komisji, który z taktem i umiarem dba o to, ażeby nikt nie został skrzywdzony przy przyznawaniu tytułu naukowego, a jednocześnie ażeby do grona samodzielnych pracowników nauki nie wprowadzać osób, które na to nie zasługują.
Sądzę, że za dopuszczenie do druku owego skandalicznego artykułu odpowiada Redaktor Naczelny Pulsu, p. Ewa Gwiazdowicz, która powinna ustąpić z tego
stanowiska.
Proszę o przekazanie mego listu członkom Kolegium Redakcyjnego,
jak również zamieszczenie go w Pulsie.
Nie po to płacę składki na Izby Lekarskie, ażeby bezsensowne, prywatne problemy dr. M. były transmitowane przez nasze pismo.

Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
Emerytowany profesor AM w Warszawie

Odpisy otrzymują:
członkowie Kolegium Redakcyjnego
– Prof. dr hab. med. T. Tołłoczko oraz Prof. dr hab. med. W. Rowiński

(List drukujemy w całości – bez poprawek korektorskich).


Od redakcji

„Opowieść o pewnej habilitacji” zamieszczona w Pulsie nr 11/2004 stanowi wyraz poglądów Autora tekstu. W tekście niefortunnie znalazły się potoczne określenia o konotacjach wartościujących, świadczące o tym, że Autor nie zachował stosownego dystansu
do przedstawianego problemu. W tej kwestii zabrakło, niestety, komentarza redakcyjnego. I to jest, niewątpliwie, niedopatrzenie redakcji, za które i redakcja, i kolegium redakcyjne serdecznie przepraszają osoby, które mogły poczuć się dotknięte.

Czytelnikom naszego miesięcznika wyjaśniamy, że decydując się na opublikowanie nadesłanego do Pulsu tekstu „Opowieść o pewnej habilitacji”, redakcja zamierzała zainicjować dyskusję na temat procedur wiążących się z przyznawaniem stopni i tytułów naukowych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Otrzymaliśmy bowiem w tej sprawie liczne sygnały od lekarzy. Temat wciąż wydaje się aktualny, zwłaszcza w kontekście toczących się w Sejmie prac nad nową ustawą
o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie – nawiązując do zamieszczonego wyżej listu – trzeba podkreślić, iż Centralna Komisja nie jest instytucją niepodlegającą ocenie, gdyż funkcjonowanie wszystkich instytucji
państwowych, z najwyższymi organami włącznie, podlega osądowi
społecznemu.
Na koniec – odnosząc się do listu Pana Profesora Wacława Droszcza
– informujemy, że kolegium redakcyjne – wyrażając szczery żal z powodu zamieszczenia niewłaściwych zwrotów w odniesieniu do domyślnych, ale obdarzonych szacunkiem osób – nie wnioskuje o odwołanie redaktor naczelnej Pulsu.

Członkowie kolegium redakcyjnego:
Włodzimierz Cerański, Adam Galewski, Janusz Garlicki,
Ryszard Majkowski, Ładysław Nekanda-Trepka, Wojciech Rowiński,
Tadeusz Tołłoczko, Mirosław Wąsik, Andrzej Włodarczyk
Warszawa, posiedzenie kolegium w dn. 15 listopada 2004 r.

Archiwum