17 grudnia 2004

W Wołominie się szkolą

Oddział Noworodkowy Szpitala Powiatowego w Wołominie zorganizował 27 października 2004 r. konferencję szkoleniową dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Inicjatorem szkolenia była dr Ewa Jabłońska-Jagiełło, ordynator oddziału noworodkowego. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr Ewy Duszczyk z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego pt. „Realizacja kalendarza szczepień przy użyciu szczepionek skojarzonych” oraz prelekcji dr. hab. n. med. Zbigniewa Samochockiego z Kliniki Dermatologii Szpitala przy Szaserów pt. „Zasady postępowania terapeutycznego z atopowym zapaleniem skóry”. Na zakończenie dr Maria Mikoszewska-Żołędziewska, za-ca ordynatora Oddziału Neonatologicznego w Wołominie, oraz pielęgniarka z tego oddziału Anna Przybysz przybliżyły zebranym historię placówki oraz obowiązujące w niej standardy.
„Szpital, a zarazem oddział istnieje od 1975 r. Niektóre osoby są na oddziale od samego początku – oddziałowa oraz niektóre pielęgniarki. My, lekarze, mamy tylko trochę krótszy staż pracy” – podkreśla dr Mikoszewska-Żołędziewska.

„Od ponad 10 lat pracujemy w systemie rooming-in. Pozwala on matkom przebywać razem z dzieckiem w jednej sali całą dobę. W 1998 r. WHO przyznawało nam tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”. Z kolei w roku 2002 zostaliśmy zaliczeni do „Złotej Setki Szpitali” w Polsce
i do pierwszej dziesiątki Mazowsza. W 2003 r. na zlecenie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią przeprowadzono reocenę naszej pracy. Co rok bierzemy też udział w Światowym Tygodniu Promocji Karmienia Piersią” – mówiła doktor podczas konferencji.

Dr Jabłońska-Jagiełło zapowiedziała, że podobne konferencje szkoleniowe będą organizowane coraz częściej. Ü

Anna KACZMAREK

Archiwum