5 grudnia 2004

Z radomskiej delegatury

Nowy oddział w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach

Blisko półtora mln zł kosztowało utworzenie Oddziału Detoksykacji i Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szpitalu Psychiatrycznym w radomskich Krychnowicach.

Nowa placówka powstała w miejsce oddziałów detoksykacji i odwykowego, które dotychczas znajdowały się w dwóch odrębnych budynkach. Według z-cy dyrektora ds. medycznych szpitala dr. Ireneusza Frysiaka, uruchomienie oddziału znacznie poprawi dyscyplinę wśród pacjentów, gdyż dotychczas nierzadko dochodziło do wnoszenia alkoholu na teren lecznicy, a nawet zdarzały się ucieczki ze szpitala. – Taka sytuacja znacznie utrudniała leczenie i źle wpływała na innych pacjentów – powiedział dr Frysiak. Jego zdaniem, na poprawę skuteczności leczenia może wpłynąć również nowe wyposażenie oddziału. Są tu m.in. sala terapeutyczna, świetlica, stołówka oraz siłownia. Na potrzeby placówki zaadaptowano budynek, w którym pierwotnie planowano uruchomienie szkoły dla pacjentów oddziału dziecięco-młodzieżowego. Pomysł zarzucono, gdyż władze miasta nie zdecydowały się na jej finansowanie.
Oddział jest przeznaczony dla 90 osób. W grudniu rozpoczyna się konkurs na stanowisko ordynatora. Tymczasem oddziałem kieruje dr Marek Basiejko.

Kolejna zmiana w kierownictwie RSzS

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki z-cy dyrektora ds. medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie pełnił dr Mieczysław Szatanek.

Dr Szatanek jest znanym w regionie radomskim ginekologiem i położnikiem. Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu lekarskiego – jest przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, współtwórcą Lekarskiego Klubu Żeglarskiego „Bocianie Gniazdo” oraz Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nominację na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w RSzS ogłoszono po rezygnacji ze stanowiska złożonej przez dotychczasowego wiceszefa lecznicy dr. Wiesława Matuszewskiego, który swoją decyzję uzasadnił chęcią powrotu do pracy lekarza (przed nominacją był kierownikiem oddziału radiologii). Wiesław Matuszewski był z-cą dyrektora zaledwie przez pół roku. Został wybrany po trwających blisko dwa lata zmaganiach komisji konkursowej z wyłonieniem kandydata i problemach proceduralnych z ustaleniem składu komisji.
Posumowanie 4-letniej kadencji KSLP

Rozmowa z dr Jadwigą WALDEK, przewodniczącą Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich „Ziemia Radomska”

– Kadencja władz stowarzyszenia dobiega końca, wkrótce zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Jak Pani ocenia działalność stowarzyszenia w regionie radomskim?

– Jest wiele pozytywnych elementów, które warto podkreślić. Mam na myśli chociażby organizację (co dwa lata) sympozjów z udziałem wielu wybitnych naukowców i postaci świata lekarskiego, reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie Polski. Odbywają się także spotkania adwentowe i wielkanocne oraz dni skupienia, które są okazją do refleksji nad znaczeniem pracy i służby lekarzy. Szkoda tylko, że zaangażowanie w działalność stowarzyszenia jest poniżej naszych oczekiwań. Chociaż gdy patrzę na oddziały KSLP w innych miastach, to chyba nie mamy się czego wstydzić.

– Rozmawiamy krótko po spotkaniu przedstawicieli stowarzyszenia z lekarzami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie. Czy nastąpił wzrost zainteresowania funkcjonowaniem KSLP?

– Mam nadzieję, że tak. Tym bardziej że inicjatywa spotkania wyszła ze strony kolegów z WSzS. Było sporo młodych osób, co jest tym cenniejsze, że młodzi lekarze są zazwyczaj pochłonięci zdobywaniem specjalizacji i pracą zawodową. A przecież ważne jest, aby pozytywnie kształtować swoją osobowość w życiu społecznym i postawę wobec pacjentów. Potrzebujemy czegoś więcej niż tylko pracy, życie zawodowe nie powinno nam przysłaniać innych wartości. Pozytywny przykład dają ci członkowie stowarzyszenia, którzy angażują się w różne formy działalności społecznej i realizują idee KSLP. Ü

Osoby zainteresowane informacjami na temat Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mogą kontaktować się z sekretarzem KSLP,
dr. Bogusławem Gierduszewskim – e-mail: bogie7@mp.pl

Kolumnę redaguje
Mirosław WĄSIK

Archiwum