14 stycznia 2005

Ad multos annos, Profesorze!

Profesor Szczęsny Leszek ZGLICZYŃSKI 20 listopada 2004 roku skończył 90 lat!

Z tej okazji 19 listopada, w Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. Witolda Zawadowskiego przy ul. Waryńskiego w Warszawie, odbyła się skromna uroczystość jubileuszowa. Profesor Zgliczyński był jednym z założycieli tej spółdzielni. Honory gospodarza pełniła jej prezes – Elżbieta Łukowska.
Na uroczystości obecni byli najwierniejsi współpracownicy i wychowankowie (patrz: zdjęcie). Wzruszony Jubilat serdecznie dziękował za pamięć, kwiaty i życzliwe słowa uczniów, którzy przybyli na uroczystość, a wśród nich profesorowie: Stanisław Leszczyński, Bogdan Pruszyński, Ryszard Rajszys, doktorzy: Stanisław Miernowski, Jan Pawlikowski, Elżbieta Sabat-Czaplicka, a także autor, oraz, gościnnie, kolega Jubilata, prof. Sławomir Pawelski. Była miła, rzekłbym, rodzinna atmosfera i wspominki.
Nasunęła mi się jednak smutna refleksja: 90 lat nie kończy się codziennie. Trzeba też pamiętać, że profesor Zgliczyński był w latach 1970-1974 przewodniczącym Zarządu Głównego PLTR-u, a od 1972 r., przez siedem lat, rektorem AM w Warszawie. W czasie Jego kadencji rektorskiej oddano do użytku ostatni gmach Farmacji oraz gmach klinik zabiegowych z zapleczem diagnostycznym i dużym blokiem operacyjnym w szpitalu przy ul. Banacha. Za Jego kadencji było średnio 70 promocji doktorskich i 24 habilitacje rocznie. I co? I nic. Nikt z obecnych władz uczelni ani z władz PLTR-u nie pomyślał o takim „drobiazgu”, jak uhonorowanie 90. rocznicy urodzin Profesora.
Okazuje się, że zaraza złych obyczajów przeszła, w ramach ogólnej pandemii, na kierownictwo naszego życia akademickiego i naukowego. Merita nefotum degenerantium sunt notae! – Marnotrawni następcy powinni pamiętać o zasługach swych poprzedników!

dr n. med. Jerzy BOROWICZ

Piszą i malują

Ten kto wymyślił konkurs plastyczny i literacki dla osób z cukrzycą i ich rodzin, trafił w dziesiątkę. Już od ośmiu lat spotyka się on z niezwykłym odzewem. Także w tym roku jury miało niełatwe zadanie: wybrać i nagrodzić kilku laureatów spośród autorów 265 prac plastycznych oraz 74 literackich. Uczestnicy konkursu malują
i opisują przeżycia związane ze swoją chorobą lub chorobą najbliższych. To największa oferta artystyczna skierowana do chorych. Idea konkursu znajduje licznych sojuszników i przyjaciół w ZOZ-ach, domach kultury, bibliotekach publicznych i sanatoriach.
Z uznaniem obserwujemy aktywność organizatorów konkursu z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Stowarzyszenia Diabetyków oraz firmy Novo Nordick Phara,
a zwłaszcza Haliny Osińskiej i Marii B. Mościckiej z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, dr. Michała Targowskiego – dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, dr Trippenbach-Dulskiej z Akademii Medycznej, Andrzeja Popkowskiego ze Stowarzyszenia Diabetyków i innych entuzjastów, którym ta pożyteczna inicjatywa zawdzięcza swe powodzenie i żywy oddźwięk.

Archiwum