18 stycznia 2005

Dzieci potrzebują opieki lekarskiej

Powiślańska Fundacja Społeczna zwraca się z prośbą o bezpłatne udzielenie porad lekarskich dzieciom będącym pod opieką ognisk wychowawczych prowadzonych przez naszą Fundację. Ze względu na to, że szkoła nie jest w stanie zapewnić im wystarczającej opieki medycznej, są one zaniedbane i potrzebują zarówno gruntownego przebadania, jak i stałej opieki lekarskiej.
Powiślańska Fundacja Społeczna powstała w 1989 roku. Od tego czasu realizuje programy społeczne dla dzieci zaniedbanych wychowawczo, dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi oraz dla ludzi starych i chorych psychicznie. Prowadzi m.in. dwa ogniska wychowawcze, w których otacza opieką 50 wychowanków ze szkół podstawowych i gimnazjów. Podopieczni Fundacji pochodzą z rodzin patologicznych, w których konflikty, przemoc i zaniedbywanie dzieci oraz problem alkoholizmu są na porządku dziennym.
Nasza działalność na Powiślu zapobiega lokalnym problemom społecznym. Dzieci, które do tej pory spędzały większość czasu na ulicy, znalazły bezpieczne i przyjazne miejsce oraz życzliwą opiekę. Dzięki programom Fundacji nastąpił spadek przestępczości dzieci i młodzieży, odnotowuje się również mniej przemocy w szkołach i na podwórkach. Ponadto objęliśmy pomocą rodziców, których wspieramy w wychodzeniu z kryzysów, uzależnień, w znalezieniu pracy oraz powrocie do normalnego życia.
Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i zrozumienie.

Anna GIERAŁTOWSKA
prezes Zarządu Fundacji

Archiwum