1 stycznia 2005

Odnowiona kardiologia na Bielanach

Dn. 29 listopada 2004 r. w Szpitalu Bielańskim otwarto gruntownie przebudowany, nowocześnie wyposażony Oddział Kardiologii.

Oddział powstał w 2001 r. w wyniku przekształcenia II Oddziału Chorób Wewnętrznych, dysponującego pododdziałem „R”. Ordynatorem jest dr hab. n. med. Marek Dąbrowski.
Początki były trudne. Oddział dysponował wyeksploatowaną aparaturą medyczną, a pomieszczenia wymagały kapitalnego remontu. W zaniedbanych salach mieściło się po 7 łóżek. Na oddziale były tylko 2 łazienki i 5 toalet. W pododdziale „R” brakowało klimatyzacji.
Porozumienie z Instytutem Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej, z PAN i z Instytutem Kardiologii umożliwiło stworzenie na Bielanach bazy dla kardiologii interwencyjnej. Szpital przystępował do konkursów na realizację programu POLCARD, z którego w latach 2003-2004 otrzymał środki na zakup sprzętu monitorującego
i rejestrującego podstawowe funkcje życiowe.
Integralną część oddziału stanowi klimatyzowany Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (dawny pododdział „R”), udostępniony pacjentom na początku września ub.r. W 2004 r. uruchomiono także Pracownię Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej oraz Pracownię Hemodynamiki. Na oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne w zaburzeniach rytmu serca, wszczepianie stymulatorów serca (kardiowertery/defibrylatory), a wkrótce przeprowadzane będą ablacje wewnątrzsercowe.
Obok kardiologii stacjonarnej rozwijała się ambulatoryjna opieka kardiologiczna. W listopadzie 2001 r. utworzono w szpitalu Poradnię Kardiologiczną, a w grudniu 2002 r. Poradnię Nadciśnienia Tętniczego. Uruchomienie oddziału to kolejny etap realizowanego przez Szpital Bielański planu zapewnienia mieszkańcom Warszawy
i okolic pełnej, kompleksowej i nowoczesnej diagnostyki oraz leczenia chorób serca.

mkr

Archiwum