22 stycznia 2005

Oferty pracy na dzień 1 grudnia 2004 r.

Biuro Pośrednictwa Pracy:
tel. 822 18 84, wew. 4;
tel./fax: 822 36 86;
e-mail: praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.
Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Chcę także poinformować o podpisaniu przez nasze Biuro umowy z brytyjską firmą oferującą pracę dla lekarzy specjalistów w systemie tzw. zastępstw na okres 2-3 miesięcy i dłużej. Być może w zakres tej oferty będą wchodziły dyżury weekendowe. Zainteresowanych, znających dobrze język angielski, prosimy o kontakt
z Biurem.

Andrzej
MORLIŃSKI,
przewodniczący
Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum