23 lutego 2005

Oferty pracy na dzień 10 stycznia 2005 r.

Biuro Pośrednictwa Pracy:

tel. 822 18 84, wew. 4;
tel./fax: 822 36 86;
e-mail: praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.
Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Jak już informowałem w poprzednim numerze Pulsu, nasze Biuro podpisało umowę z brytyjską firmą oferującą pracę lekarzom. Współpraca rozwija się. Zapraszam zainteresowanych lekarzy różnych specjalności do przesyłania e-mailem CV w języku angielskim do naszego Biura. Przypominam o wymogu dobrej znajomości języka angielskiego.

Andrzej
MORLIŃSKI,
przewodniczący
Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum