19 lutego 2005

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Anna KACZMAREK

Będą współpracować

Sukcesem zakończyły się negocjacje w sprawie współpracy pomiędzy powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Piasecznie i Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie – podało Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Sporządzono dwie umowy. Dotyczą m.in. Szpitala Powiatowego wraz z budynkiem przychodni i obiektami technicznymi przy ul. Mickiewicza w Piasecznie. Nieruchomości zostały
wydzierżawione na rok. Z kolei budynek pogotowia przy ul. Kościuszki będzie wynajęty na 3 lata, co pozwoli CSK na dokonanie w nim niezbędnych inwestycji.
Warszawska klinika przejmie szpital, opiekę ambulatoryjną, pogotowie i rehabilitację. Dzięki temu zostanie podniesiony poziom referencji szpitala w Piasecznie. Umowy z CSK obejmują także pracowników piaseczyńskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jest to 128 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 36 osób – na podstawie kontraktów w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.
W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nadal będą działać te struktury, które w 2004 r. przynosiły przychody: opieka lekarska w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, przychodnia zdrowia psychicznego w Piasecznie oraz nocna wyjazdowa pomoc lekarska. Umowa z CSK nie rozwiąże jednak problemu dotychczasowego zadłużenia ZOZ-u. Klinika nie przejmie tych zobowiązań. Oznacza to, że ciążący na ZOZ-ie dług nadal będzie narastał.

Nowy dyrektor ekonomiczny w Otwocku

Wojciech Siemiński został wybrany na nowego dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych ZP ZOZ w Otwocku.

Wojciech Siemiński ma 49 lat, jest absolwentem SGH, ukończył także 4-letnie studia doktoranckie z zarządzania strategicznego na tej uczelni. Przez 8 lat pracował w CPN, gdzie zaczynał jako stażysta, a następnie zajmował stanowiska na średnich szczeblach kierowniczych. Pracował także jako dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych w międzynarodowych firmach branży drobiarskiej oraz pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych. Na wymienionych stanowiskach nadzorował efektywność pracy, wprowadzał mechanizmy motywacyjne dla pracowników, dbał o optymalizację kosztów ponoszonych przez zakłady. W przypadku otwockiego ZP ZOZ będzie rozważał zmianę formy organizacyjnej zakładu. Jedna z możliwości to przekształcenie go w spółkę prawa handlowego.

Remont i nowy sprzęt

Zakończył się pierwszy etap remontu izby przyjęć otwockiego szpitala przy ul. Batorego.

Dalsze prace mają trwać 2 miesiące. Po tych zmianach zostanie udoskonalony system przyjmowania pacjentów. Na posadzce zostały umieszczone trzy różnokolorowe pasy, dla różnych przypadków chorobowych. Czerwony pas oznacza ścieżkę dla osób wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej, zielony
– dla pacjentów internistycznych, żółty – dla osób wymagających interwencji chirurgicznej.
Szpitalna izba przyjęć korzysta już z nowoczesnego defibrylatora. Do tej pory posługiwano się tam tylko jednym takim urządzeniem – miało ok. 30-letni staż.

Po remoncie nowa oferta

Oddział położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy w Szpitalu Powiatowym w Wołominie jest już po remoncie.

Wznowiono przyjęcia pacjentek. Podczas renowacji gruntownie odnowiono blok porodowy oddziału, zmodernizowano wejście na oddział i wyremontowano izbę przyjęć. W związku z tymi zmianami oddział poszerzył swoją ofertę – rodziny mogą wykupić pobyt
w salach porodowych oraz poporodowych o podwyższonym standardzie,
a także w salach poporodowych przeznaczonych dla matek i ojców.

Centrum Diagnostyki Jednego Dnia

W Szpitalu Bielańskim w Warszawie powstało Centrum Diagnostyki Jednego Dnia.

Usytuowano w nim m.in. poradnię endoskopii przewodu pokarmowego, urodynamiki i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Nowa poradnia ortopedyczna jest też w lepszym, bardziej dostępnym miejscu dla pacjentów. Koszt inwestycji to prawie 1,4 mln zł. Ü

Archiwum