6 lutego 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław WĄSIK

Międzynarodowa konferencja w Radomiu

W dn. 19-20 listopada 2004 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji”.

W konferencji wzięło udział ponad 250 osób. W części plenarnej referaty wygłosili: prof. Jerzy Kiwerski („Zagrożenia uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w następstwie skoku do wody na głowę”), prof. Krzysztof Spodaryk („Woda jako środowisko rehabilitacji”), prof. Igor Murawow („Zdrowotne i lecznicze wpływy środowiska wodnego – unikalne możliwości i perspektywy wykorzystania”)
i prof. Romuald Olszański („Bezpieczeństwo nurkowania – tabele dekompresyjne”). Sesje panelowe poświęcone były rehabilitacji, fizjologii, rekreacji, sportom wodnym i ratownictwu wodnemu. Jak podkreślił przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Jarosław Molenda, konferencja była skierowana do szerokiego grona odbiorców: lekarzy sportowych, lekarzy POZ, lekarzy rehabilitantów i ortopedów, rehabilitantów, trenerów
i instruktorów sportu, nauczycieli WF oraz ratowników WOPR. Szczególne miejsce w tym gronie zajmują naukowcy z akademii medycznych oraz akademii wychowania fizycznego badający zagadnienia rehabilitacji.
Uczestnicy wywodzili się z najważniejszych ośrodków akademickich, naukowo-badawczych, medycznych oraz zarządów WOPR w kraju: z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania oraz Białej Podlaskiej. Spoza AWF byli specjaliści reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni, Akademię Medyczną w Warszawie, Akademię Medyczną w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Sportu w Warszawie, Politechnikę Radomską oraz szpitale i ośrodki rehabilitacyjne. Obecni byli również naukowcy z Ukrainy, Białorusi i Słowacji.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji, a lekarze – ponadto 10 punktów edukacyjnych (przyznanych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie). Konferencja została zorganizowana przez Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Katedrę Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Politechniki Radomskiej, przy współpracy: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego, Polskiego Związku Pływackiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Dyżury hemodynamiczne

Dwa radomskie szpitale uruchomiły – pełniony na zmianę – całodobowy dyżur zawałowy. Porozumienie w tej sprawie zawarły Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Radomski Szpital Specjalistyczny.

Ostry, całodobowy dyżur hemodynamiczny stał się możliwy dzięki wyposażeniu obu placówek w angiografy. Pierwszy aparaturę tego typu otrzymał w 2002 r. WSzS, a rok później – dzięki wsparciu władz samorządowych Radomia – RSzS. – Dla pacjentów zagrożonych zawałem czas wykonania zabiegu ma fundamentalne znaczenie. Uruchomienie całodobowych dyżurów powoduje, że pracownie tego typu są w pełni wartościowe – mówi z-ca ordynatora oddziału kardiologicznego RSzS dr Tadeusz Kalbarczyk. Dotychczasowa sytuacja, gdy pacjenci z zawałem musieli odbyć dwugodzinną drogę do szpitala w Warszawie, miała dla wielu osób tragiczne skutki. Obecnie pacjent,
u którego lekarz podejrzewa zawał, trafia bezpośrednio do pracowni hemodynamiki. Dzięki wykonaniu koronarografii można w krótkim czasie ocenić faktyczny stan tętnic wieńcowych i zdecydować o przeprowadzeniu angioplastyki i innych niezbędnych zabiegów.
O korzyściach z uruchomienia całodobowych dyżurów hemodynamicznych mówi również z-ca dyr. ds. lecznictwa WSzS dr Lucyna Wiśniewska: Specjalistyczny sprzęt i dobrze wyszkoleni lekarze pozwalają na szybkie podjęcie niezbędnych działań ratujących życie. Dyżury zawałowe rozpoczęto po otrzymaniu zgody z Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sprawdzano m.in., czy radomskie szpitale mają odpowiedni zespół lekarzy i warunki do prawidłowego wykonywania tego typu zabiegów. Uruchomienie dyżurów hemodynamicznych konsultowano również z prof. Grzegorzem Opolskim, krajowym konsultantem ds. kardiologii, i z prof. Hanną Szwed, wojewódzkim konsultantem ds. kardiologii.

Zmiany personalne w Iłży

Dr Władysław Maroszyński został nowym z-cą dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Rejonowego w Iłży.

Dr Maroszyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, ma drugi stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa, jest również ordynatorem oddziału. W iłżeckim ZOZ-ie pracuje od 22 lat.
Do pracy w iłżeckim szpitalu wraca dr Jan Pedowski, ordynator oddziału chirurgii. Jego powrót jest konsekwencją prawomocnego wyroku sądu pracy, który uznał za bezpodstawne zwolnienie go z pracy (w grudniu 2003 r.) i nakazał przywrócenie lekarza na zajmowane stanowisko. Dr Jan Pedowski przez wiele lat był dyrektorem iłżeckiej lecznicy i ordynatorem chirurgii.

Ranking

Oddział Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu został doceniony w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez tygodnik „Wprost”.

Z-ca dyr. ds. lecznictwa WSzS
dr Lucyna Wiśniewska poinformowała, że w dziennikarskiej klasyfikacji oddział uplasował się na 14. miejscu w kraju. Wśród poszczególnych procedur najwyżej oceniono wykonywanie artroskopii, czyli endoskopowych badań i operowania stawów (3. miejsce) oraz wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego
(5. miejsce). Natomiast wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego
sklasyfikowano na 10. miejscu. Ü

Archiwum