6 marca 2005

Odznaczenia PTL

W Teatrze Stanisławowskim, w Łazienkach Królewskich, 5 listopada 2004 r. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń PTL.

Członkostwo honorowe przyznano genetykowi z USA, prof. dr. Tadeuszowi Malińskiemu. Drugi z przewidzianych do odznaczenia, prof. dr Piotr Słonimski, niestety nie doleciał z Paryża, choć laudację wygłoszono i fotel dla honorata był przygotowany. Dwa odznaczenia „Bene Meritus” – dla Oddziału w Radomiu i dla Koła w Śremie – odebrali, wyraźnie wzruszeni, przewodniczący ich zarządów. Odznaczeniem „Zasłużonemu PTL” wyróżniono: siostrę Małgorzatę Chmielewską, prof. Zbigniewa Kwiasa z Poznania oraz dr Ewę Kapałę i dr Halinę Kurnatowską-Służewską ze Śremu. Dwa dyplomy „Nadzwyczajnego uznania” otrzymali: dr Barbara Siwińska, prezes Koła w Śremie, i dr Andrzej Burski, prezes Oddziału PTL w Radomiu. Uroczystość uświetnił koncert pianisty Huberta Rutkowskiego i występy Chóru SGGW pod dyrekcją Michała Dąbrowskiego.

Wręczono również Medale „Gloria Medicinae” za rok 2003. Nie zabrakło „Gaude Mater Polonia” oraz wkroczenia w togach odznaczonych i Prezydium Kapituły. Słowo wprowadzenia wygłosił kanclerz trzeciej już Kapituły – prof. dr hab. Wojciech Noszczyk. Medalem „Gloria Medicinae” odznacza się co roku 10 lekarzy polskiego pochodzenia. Kandydatury może zgłaszać każdy z już odznaczonych, a następnie wyboru dokonuje – w głosowaniu tajnym – 40-osobowa Kapituła, zmieniająca się co 4 lata, do której wybory – również w sposób tajny – odbywają się wśród odznaczonych. Można być uhonorowanym tym medalem, nawet jeśli się nie należy do PTL.

W 2003 roku wybrani zostali (alfabetycznie, z pominięciem tytułów): Andrzej Bochenek – kardiochirurg ze Śląska, następca Z. Religi; Marek Gawdziński z MSW w Warszawie – „guru” w dziedzinie chirurgii dla internistów; Jerzy Giergielewicz – lekarz neurolog ze Szczecina, który na emeryturze zajął się ornitologią i pisaniem książek; Marek Kowalski z Łodzi – specjalista od astmy, która coraz więcej znaczy w medycynie; Róża Nowotna-Walcowa – „mrówka” internistyczna z Warszawy; Henryk Skarżyński – audiolog z Warszawy, przywracający słuch przez implanty domózgowe; Jerzy Wojtaszek z Wrześni – specjalista w wielu dziedzinach, integrujący tym sposobem coraz bardziej „rozdrabniającą się” medycynę; Krystyna Wysocka – reumatolog ze Szczecina, która – skazana na śmierć za działalność w AK – przeżyła łagry radzieckie, później zaś skończyła karierę lekarską na szczeblu profesorskim swojej Alma Matris w Szczecinie, matka 2 lekarzy; wreszcie Witold Zatoński z Warszawy – specjalista od walki z paleniem tytoniu, w swoim czasie wiceprezes ZG PTL. Z pewnym opóźnieniem odebrał medal Jan Zieliński z Warszawy – pulmonolog, który rozpropagował leczenie tlenem w domu. Józef Ujda ze Stalowej Woli nie mógł osobiście odebrać odznaczenia, ponieważ przebywał w szpitalu. Medal został wydany na ręce jego syna dr. n. med. Marka Ujdy.

Uroczystość, którą prowadziła p. Alicja Woy-Wojciechowska, upłynęła w atmosferze powagi i należnego patosu. Rozpogodził ją nieco laudacją Bohaterów Uroczystości Medalistów „Gloria Medicinae” niżej podpisany. Ü

Spisał ku pamięci
Józef HORNOWSKI
honorowy sekretarz Kapituły Medalu „Gloria Medicinae”

Archiwum