15 marca 2005

Oferty pracy na dzień 14 lutego 2005 r.

Specjalność Liczba ofert pracy
– dla specjalności lekarskich:
alergologia 8
andrologia 1
anestezjologia 20
chirurgia og. 8
chirurgia dziec. 1
chirurgia nacz. 1
choroby płuc 2
choroby wewn. 46
dermatologia 6
diabetologia 3
endokrynologia 8
epidemiologia 1
gastroenterologia 7
geriatria 2
ginekologia i poł. 14
ginekol.-endokryn. 1
higiena i epidemiol. 1
kardiologia 15
kardiologia dziec. 1
laryngologia 8
laryngologia dziec. 1
med. pracy 9
med. ratunkowa 3
med. rodzinna 26
nefrologia 2
neonatologia 7
neurologia 10
Specjalność Liczba ofert pracy
neurologia dziec. 1
okulistyka 14
onkologia 1
ortopedia 7
patomorfologia 1
pediatria 25
proktologia 1
psychiatria 12
psychiatria dziec. 1
radiologia 6
radiologia dziec. 1
rehabilitacja med. 3
reumatologia 3
seksuologia 1
stomatologia 12
stom. – chirurgia stom. 1
stom. – ortodoncja 6
stom. – pedodoncja 1
stom. – periodontol. 2
stom. – protetyka 4
urologia 8
USG 7
lekarz bez spec. 30
– dla innych zawodów medycznych:
mgr farmacji 2
mgr rehabilitacji 1
pielęgniarka 4

Biuro Pośrednictwa Pracy:

tel. 822 18 84, wew. 4;
tel./fax: 822 36 86;
e-mail: praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.
Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Jak już informowałem w poprzednich numerach Pulsu, nasze Biuro podpisało umowę z brytyjską firmą oferującą pracę lekarzom. Współpraca rozwija się. Zapraszam zainteresowanych lekarzy różnych specjalności do przesyłania e-mailem CV w języku angielskim do naszego Biura. Przypominam o wymogu dobrej znajomości języka angielskiego.

Andrzej MORLIŃSKI,
przewodniczący
Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum