10 marca 2005

W sytuacji zagrożenia

Z listów przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka, z 28.01.2005 r.

Do ministra zdrowia Marka Balickiego

Od wielu miesięcy w warszawskich szpitalach na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej mamy do czynienia z pogarszająca się sytuacją kadrową oraz pogarszającymi się warunkami pracy
na tych oddziałach, a co się z tym wiąże – z zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów.

Sytuacja ta spowodowana jest m.in. zbyt niską wyceną procedur, a przez to – niskimi wynagrodzeniami lekarzy ortopedów.
Niezależnie od tego – na terenie Mazowsza wskaźnik lekarzy specjalistów ortopedów na 100 tys. mieszkańców kształtuje się poniżej 0,5!
Ponadto żenująco niskie wynagrodzenia ortopedów w publicznych szpitalach powodują, że odchodzą oni z pracy do innych, lepiej płatnych zajęć.
W tej sytuacji zwracamy się do Pana Ministra z apelem o pilne zwiększenie liczby rezydentur tej specjalności na terenie Mazowsza, ponieważ – przy tak niskim wskaźniku i dalszym odchodzeniu lekarzy z pracy
w szpitalach – wkrótce sytuacja stanie się dramatyczna.

Do prezesa NFZ Jerzego Millera

Od wielu miesięcy, szczególnie w szpitalach warszawskich, mamy do czynienia z pogarszającą się sytuacją kadrową i pogarszającymi się warunkami pracy na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej, a co się z tym wiąże – z zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Należy podkreślić, że w szpitalach, nie tylko stołecznych, brakuje dostatecznej ilości łóżek dla pacjentów pourazowych. Wydłuża się czas pobytu w szpitalu, co zwiększa obłożenie oddziałów i utrudnia umieszczanie nowych pacjentów pourazowych. Zdarza się, że podczas ostrych dyżurów nie ma już miejsc dla chorych dowożonych z wypadków. Konieczność przyjmowania w pierwszej kolejności pacjentów urazowych powoduje, że lepiej opłacane zabiegi ortopedyczne przekładane są na bardzo odległe terminy. Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim zbyt niską wyceną punktu i procedur w chirurgii urazowej, a przez to: niskimi wynagrodzeniami lekarzy ortopedów, kłopotami z wymianą dekapitalizującego się wyposażenia oddziałów i bloków operacyjnych oraz nierytmicznym uzupełnianiem wszczepów chirurgicznych używanych w większości zabiegów u pacjentów urazowych.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana Prezesa z apelem o natychmiastowe zniesienie limitów w chirurgii urazowej i o zwiększenie wyceny punktowej procedur.

Archiwum