1 kwietnia 2005

Oferty pracy na dzień 7 marca 2005 r.

Biuro Pośrednictwa Pracy:

tel. 822 18 84, wew. 4;
tel./fax: 822 36 86;
e-mail: praca68@oil.org.pl

Serdecznie zapraszam pracodawców do składania ofert pracy. Ze szczególną troską patrzę na brak miejsc pracy dla młodych Kolegów wchodzących w życie zawodowe.
Zapraszam również odbiorców ofert, Koleżanki i Kolegów lekarzy, do korzystania z pomocy Biura Pośrednictwa Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej. Pośrednictwo to cieszy się rosnącym powodzeniem i uznaniem środowiska lekarskiego. Staramy się być pomocni w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Uwaga!
Poszukujemy lekarzy ze specjalizacją lekarza rodzinnego oraz 3-letnim doświadczeniem zawodowym, dobrze znających język angielski, do pracy – w czasie weekendów – w Wielkiej Brytanii.
Prosimy o przesyłanie e-mailem do naszego Biura CV w języku angielskim.

Andrzej MORLIŃSKI,
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum