6 kwietnia 2005

Za rozwój polskiej medycyny

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, której patronują Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma”, ogłosiła wyniki III konkursu na najlepsze projekty badawcze. W 2004 r. do konkursu zaproszono naukowców zajmujących się chorobami układu krążenia. Spośród 38 zgłoszonych projektów Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Gacionga oraz recenzenci wybrali dwie prace dotyczące tego samego problemu medycznego. Są to: praca prof. Tomasza Siminiaka z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – „Przezskórne przeszczepianie autologicznych mioblastów szkieletowych w regeneracji serca u pacjentów z pozawałową niewydolnością krążenia” – oraz praca prof. Macieja Kurpisza, ordynatora Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – „Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia przy pomocy komórek macierzystych genetycznie modyfikowanych – próby przedkliniczne”.
W trakcie uroczystości wręczenia grantów ogłoszono także temat IV konkursu: „Neurobiologia, neurologia i psychiatria”. Debatę naukową na temat „Neurologii XXI wieku” prowadził prof. Hubert Kwieciński.
Fundacja „Polpharmy” wspomaga finansowo realizację 31 projektów badawczych. Jest trzecim w kolejności ofiarodawcą grantów naukowych, po KBN i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Najnowszą inicjatywą Fundacji jest konkurs na najlepsze projekty przewodów doktorskich. Ü

mkr

Archiwum