18 maja 2005

APEL w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Służb Sanitarnych Poległych w Powstaniu Warszawskim

Powstańcze Służby Sanitarne (lekarze, medycy, farmaceuci, pielęgniarki, sanitariuszki), pracując w warunkach ciągłego zagrożenia, w czasie Powstania Warszawskiego uratowali od śmierci lub ciężkiego kalectwa wiele tysięcy powstańców i ludności cywilnej – często za cenę własnego życia. W czasie 63 dni Powstania zginęło ok. 200 z ogólnej liczby ok. 900 pracujących w całej Warszawie lekarzy i p.o. lekarzy (medycy ostatnich lat studiów) oraz ok. 1000 pielęgniarek i sanitariuszek.

Prezes Towarzystwa Lekarskiego War- szawskiego prof. dr Jerzy Jurkiewicz powołał Komitet Organizacyjny budowy pomnika Żołnierzy Służb Sanitarnych Poległych w Powstaniu Warszawskim. Komitet jednogłośnie zaakceptował pomysł postawienia takiego pomnika, jak i jego lokalizację – na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstępny koszt pomnika łącznie z projektem oszacowano na 150000 zł.
Zwracamy się do Was, Koleżanki i Koledzy,
o pomoc w realizacji tego projektu. Wpłat na budowę pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych można dokonywać na podane niżej konto
bankowe:

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
i Okręgowa Izba
Lekarska
w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 24/11,
00-478 Warszawa

511020 11560000 760200 580225

Nie pozwólmy, aby zaginęła pamięć o naszych bohaterskich Koleżankach i Kolegach, którzy często za cenę własnego życia ratowali rannych i chorych.

prof. dr Andrzej DANYSZ
dr n. med Andrzej WŁODARCZYK

Projekt pomnika: Wertykalna, ostra forma w postaci kamiennego odprysku, wysokości ok. 3 m, wykonanego z czarnego granitu. Na płaszczyźnie szarfa z symbolem czerwonego krzyża, wykonana w białym marmurze
i czerwonym granicie. Niżej wyrazy: „Bohaterstwo – Poświęcenie”, litery odlane w brązie.

Archiwum