3 maja 2005

Finał ustawy o pożyczkach

Sejm przyjął obejmującą 33 zmiany „megapoprawkę” Senatu do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakłada ona m.in., że restrukturyzacja zadłużenia publicznych ZOZ-ów obejmie także zobowiązania wobec dostawców żywności, sprzętu, leków, firm farmaceutycznych, precyzuje warunki udzielania pożyczek ZOZ-om na spłatę zaległych podwyżek
dla personelu medycznego oraz zakłada możliwość wsparcia niezadłużonych placówek dotacjami z budżetu państwa.

„Poprawka nie cywilizuje, lecz wręcz ogranicza możliwości udzielenia pomocy zadłużonym szpitalom” – uważa poseł Bolesław Piecha (PiS). Uważa, że „megapoprawka” będzie miała niekorzystne skutki dla szpitali, bowiem dostęp do pożyczek będą miały jedynie te ZOZ-y, które nie wypłaciły pracownikom należności
z tytułu tzw. ustawy 203. Warunkiem uzyskania pożyczki jest, w myśl poprawki, podpisanie ugody z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych. Zdaniem PiS, w przypadku poważnie zadłużonych szpitali podpisanie takiej ugody może okazać się niemożliwe – w takiej sytuacji poprawka przewiduje, że szpital będzie mógł uzyskać najwyżej 75% należnej kwoty i nie będzie mógł skorzystać z umorzeń należności publicznoprawnych. PiS krytykuje uregulowanie, na mocy którego szpitale będą mogły ubiegać się o umorzenie najwyżej 50 proc. wartości pożyczki. Jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, nowela nie zawiera też przejrzystej procedury przekazywania niezadłużonym placówkom dotacji z budżetu państwa. „Obawiamy się, że będzie to rodziło podejrzenia arbitralnego, uznaniowego podziału środków publicznych między lepszych i lepszych” – mówi B. Piecha.

Natomiast minister zdrowia Marek Balicki cieszy się, że ustawa została uchwalona i że zostały uwzględnione poprawki Senatu. Podkreśla jednak, że nie jest
w pełni taka, jaka była w wersji rządowej, a potem prezydenckiej, i nie zabezpiecza szpitali przed ponownym zadłużeniem się. W ocenie M. Balickiego, mankamentem ustawy jest to, że nie zakłada możliwości przekształcania się publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej: „Mogłoby to zahamować istniejącą już dzisiaj dziką prywatyzację w służbie zdrowia”. W maju resort zdrowia przygotuje listę najważniejszych spraw, które nowy rząd powinien dalej prowadzić. „Wśród tych spraw na pewno będzie kwestia przekształceń
w spółki” – zapowiada minister.

26 kwietnia prezydent podpisał ustawę. Ü

eg

Archiwum