1 maja 2005

Ortopedia – cztery dodatkowe rezydentury

W lutym br. – w związku z dramatyczną sytuacją w stołecznych placówkach chirurgii urazowo-ortopedycznej – przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyk skierował do ministra zdrowia pismo w sprawie przyznania dodatkowych rezydentur w dziedzinie ortopedii dla województwa mazowieckiego. Odpowiadając na to pismo, p.o. z-ca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ Anna Blak-Kaleta przekazała następujące informacje:

„(…) w związku ze zwrotem niewykorzystanych przez lekarzy rezydentur przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, które były przyznane na postępowanie kwalifikacyjne 1 grudnia 2004 – 15 lutego 2005 r., Ministerstwo Zdrowia przyznało dodatkowe rezydentury.
W ramach ww. zwrotów rezydentur Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wystąpiło między innymi o przyznanie dodatkowych rezydentur w dziedzinie ortopedii dla lekarzy, którzy uzyskali najwyższą punktację, są dla nich wolne miejsca szkoleniowe oraz uzyskali pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie. Cztery miejsca rezydenckie w dziedzinie ortopedii zostały przyznane decyzją z dnia 25 marca br., o czym zostało powiadomione Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego”.

Ewa GWIAZDOWICZ
rzecznik prasowy OIL w Warszawie

Archiwum