19 maja 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław WĄSIK

Wyniki plebiscytu prasowego

Dr Teodora Słoń zwyciężyła w plebiscycie na lekarza roku 2004 w regionie radomskim.

O wyborze decydowali czytelnicy dziennika „Słowo Ludu”. Pacjenci oddali głosy na ponad 150 lekarzy.
Plebiscyt został zorganizowany wśród mieszkańców dawnego województwa radomskiego. Kandydatury zgłaszali czytelnicy gazety. Po podliczeniu nadesłanych kuponów okazało się, że niekwestionowane pierwszeństwo należy się dr Teodorze Słoń z Radomia. Kolejne miejsca zajęli dr Maria Król oraz dr Robert Wiraszka.
Rywalizację w poszczególnych powiatach wygrali: w powiecie radomskim – dr Jan Pedowski (z Iłży), w powiecie białobrzeskim – dr Anna Chaładaj-Grodzińska (z Białobrzegów), w powiecie grójeckim – dr Urszula Dyjas-Walczak (z Grójca), w powiecie kozienickim – dr Andrzej Mańko (z Kozienic), w powiecie lipskim – dr Henryk Wicha (z Lipska), w powiecie przysuskim – Danuta Dyjas-Walczak (ze Skrzynna), w powiecie szydłowieckim – dr Jarosław Michalski (z Szydłowca), a w powiecie zwoleńskim – dr Jolanta Gregorczyk-Czapka (ze Zwolenia).
Dr Teodora Słoń wyniki głosowania przyjęła z dużą radością. Staram się traktować swoich pacjentów z życzliwością i ze zrozumieniem. Aby dobrze leczyć, nie wystarczy tylko przepisać właściwy lek – podkreśliła.
Dr Teodora Słoń jest absolwentką lubelskiej Akademii Medycznej. Uzyskała II stopień specjalizacji z interny. Obecnie pracuje w radomskiej przychodni „Południe”. Od dwóch kadencji jest również radną Rady Miejskiej w Radomiu. W tym roku obchodzi 25-lecie pracy zawodowej.

Warto wybierać

Rozmowa z dr Ewą Miękus-Pączek, członkiem Krajowej Komisji Wyborczej Naczelnej Izby Lekarskiej

– Dobiega końca czteroletnia kadencja władz izb lekarskich. Rozpoczął się proces wyłaniania przedstawicieli samorządu na następną kadencję. O czym powinni pamiętać lekarze Delegatury Radomskiej OIL, aby skutecznie wziąć udział w głosowaniu?
– Wszyscy lekarze zostali skupieni w rejonach wyborczych i z takiego grona odbywa się wybór przedstawicieli. Ważne jest jedynie, aby rejon wyborczy był nie mniejszy niż 50 osób, gdyż tylko wówczas możemy wybrać swojego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarski, który zdecyduje o obsadzie organów izby lekarskiej oraz wyłoni delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Każdy z lekarzy po zamknięciu list wyborczych otrzyma pocztą informację o przyporządkowaniu do rejonów, w których będą organizowane wybory, oraz zasadach ewentualnej zmiany rejonu wyborczego. Obszerne informacje na ten temat znajdą się na stronie internetowej izby. Lekarze skupieni w Delegaturze Radomskiej zostali podzieleni na 17 okręgów: 15 dla lekarzy ogólnych i 2 dla lekarzy dentystów. Głosowanie na konkretnych kandydatów zostanie przeprowadzone w czasie zebrań wyborczych. O terminach spotkań wszyscy zostaną poinformowani listownie. Mam nadzieję, że procedura wyborcza zostanie zakończona w czerwcu, czyli zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Czy warto głosować?

– Oczywiście, że warto. Samorząd lekarski ma duży wpływ na jakość wykonywania zawodu. Dzięki izbom lekarskim mogliśmy wpływać na sprawy dotyczące zdrowotności społeczeństwa oraz ochrony zawodu lekarza. Dlatego potrzebni są ludzie ze świeżymi pomysłami, którzy będą potrafili dobrze wykorzystywać uprawnienia samorządu. Ü

Archiwum