24 czerwca 2005

Co się (nie) udało resortowi?

Minister zdrowia Marek Balicki na początku maja br. powiedział, że jednym z najważniejszych zadań rządu w najbliższym czasie będzie nowelizacja ustawy zdrowotnej, która pozwoli na umieszczanie drogich, innowacyjnych specyfików na listach leków refundowanych. Poinformował także, że wkrótce
powinny być zakończone prace nad rozporządzeniem ustalającym ceny urzędowe na leki nabywane przez szpitale, choć „ustalenie cen urzędowych na te leki jest trudną pracą, bo niechętne temu są środowiska producentów”.
Minister przypomniał, że w ostatnim roku dla resortu zdrowia najważniejsze było uchwalenie ustawy zdrowotnej oraz ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W ocenie Balickiego, o ile uchwalenie ustawy zdrowotnej można zaliczyć do sukcesów, o tyle ustawa o pomocy publicznej postrzegana jest raczej jako porażka. Jego zdaniem, niedobrze się stało, że z ustawy zostały wykreślone zapisy
o możliwości tworzenia spółek użyteczności publicznej (SUP). „To hipokryzja, bo spółki i tak już powstają. PO i PiS oficjalnie są przeciwne tworzeniu SUP-ów, ale w rozmowach kuluarowych mówią, że je wprowadzą po tym, jak obejmą rządy” – powiedział minister.
Trzecią ważną sprawą dla resortu w ostatnim roku było – zdaniem Balickiego – przygotowanie projektu ustawy o narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych. „Ustawa ta będzie fundamentem w zwalczaniu tych chorób” – powiedział (patrz: str. 5).
Kolejny istotny element to zmiany w polityce lekowej. Jedną z nich było oddzielenie procesu refundacji od procesu rejestracji. „W Sejmie znajduje się projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, zgodnie z którym organem odpowiedzialnym za dopuszczanie leków do obrotu ma być prezes tego urzędu, a nie jak dotąd minister zdrowia, który jednocześnie ustala listy refundacyjne” – wyjaśnił M. Balicki.
Dodał, że jeśli chodzi o refundację leków, to niezbędną nowością były częste zmiany na listach leków refundowanych.
„W tym roku były już trzy nowelizacje na listach refundacyjnych, przygotowywana jest już czwarta” – powiedział minister. Ü

ew

Archiwum