14 czerwca 2005

Kontrowersyjna przeprowadzka

Lekarze Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Andersa 37, skierowali w dn. 25 kwietnia br. list do przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzeja Włodarczyka z prośbą o udzielenie informacji na temat planowanego przeniesienia ich placówki do Przychodni Centrum, znajdującej się przy ul. Nowogrodzkiej 62.

Autorzy listu napisali, że są zaniepokojeni „losem dobrze funkcjonującej placówki” i boją się jej likwidacji. Ich zdaniem, przeniesienie Zakładu na Nowogrodzką przyniesie szkodę, ponieważ placówka, która ma go przejąć, jest poważnie zadłużona, a nowe lokum nie spełnia podstawowych standardów wiążących się z działalnością tego typu przychodni (m.in. lokalizacja – na V piętrze budynku, mniejsza powierzchnia niż dotychczas, brak miejsc parkingowych dla pacjentów, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych). Ponadto brak laboratorium „stawia pod znakiem zapytania możliwość podawania cytostatyków”. Pracownicy Zakładu dodają, że „sprawy nie rozwiąże goniec – ze względu na ramy czasowe”.
Lekarze podkreślili, że „zgłaszają sprzeciw przeciwko przenoszeniu placówki, mając przede wszystkim na względzie dobro pacjentów (…) – przychodnia obsługuje dziennie od 130 do 150 osób, a w roku ubiegłym przyjęto ogółem 32000 pacjentów”. Zdaniem autorów listu, przeniesienie przychodni stanowi zagrożenie dla jej dalszego istnienia. Proszą o wyjaśnienie, „kto jest zainteresowany taką reorganizacją i kto przejmie pomieszczenia, które zajmuje przychodnia onkologiczna, a także jakim wyższym celom będą one służyć”.
Pod listem podpisało się 9 lekarzy.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z omawianym listem, w piśmie z dn. 10 maja br. zwróciło się w tej sprawie do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika:
(…) Podnoszone w piśmie argumenty są ważkie i zasługują na bardzo wnikliwe rozpatrzenie, gdyż jest to placówka wyjątkowa, świadcząca usługi w zakresie leczenia onkologicznego, funkcjonująca od 1959 r., dobrze wyposażona, niezadłużona, obsługująca blisko 32000 pacjentów.
Sprawą bezsporną jest, iż warunki leczenia pacjentów
w dotychczasowej placówce są znacznie lepsze niż w Przychodni Centrum przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie planuje się przenieść Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Na korzyść dotychczasowej lokalizacji przemawia zwłaszcza jej umiejscowienie – na parterze budynku, dobry dojazd, przystosowanie do świadczenia usług osobom niepełnosprawnym, co w przypadku pacjentów chorych onkologicznie jest niezwykle ważne. Istotnym argumentem jest również posiadanie laboratorium, którego nie ma w Przychodni Centrum, a które jest niezbędne przy leczeniu tego typu schorzeń.
Planowana likwidacja tej placówki i przeniesienie jej na ulicę Nowogrodzką są dla Izby niezrozumiałe i niecelowe.
Przedstawiając powyższe, prosimy o ponowne i wnikliwe rozpatrzenie tej sprawy, mającej istotne znaczenie dla leczenia pacjentów chorych onkologicznie. W trybie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich prosimy o zajęcie stanowiska. Ü

opr. AK

Archiwum