8 czerwca 2005

Najlepsze oddziały – ranking „Newsweeka”

Tygodnik „Newsweek” ogłosił ranking najlepszych oddziałów specjalistycznych w polskich szpitalach. W kilku kategoriach pierwsze miejsca zajęły oddziały szpitali warszawskich.

W kategorii:
chirurgia naczyniowa
I miejsce – I Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM, SPZOZ, Wojewódzki Szpital Bródnowski;

II miejsce
– Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM, SP Centralny Szpital Kliniczny.

W kategorii:
nowotwory złośliwe
I miejsce – Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W kategorii:
rehabilitacja
I miejsce – Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa
w Konstancinie.

W kategorii:
urologia
I miejsce – Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego;

II miejsce
– Katedra i Klinika Urologii AM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń.

W kategorii:
kardiologia dziecięca
I miejsce – Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

W kategorii:
gastroenterologia
I miejsce – Klinika Gastroenterologii CMKP, Centrum Onkologii;

III miejsce
– Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Ü
mkr

Archiwum