2 czerwca 2005

Nowe zagrożenia zdrowotne

Z okazji Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w dn. 18 – 20 maja br. w Popowie pod Warszawą odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemom zdrowia publicznego w kontekście transformacji demograficznej i epidemiolo-gicznej. Wzięło w niej udział ponad 200 specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, m.in. przedstawiciele WHO.

Współorganizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego. O celach konferencji mówi Halina Osińska, kierownik Działu Promocji Zdrowia: Nie tylko w Polsce i Europie, ale również na świecie stale pogarsza się struktura demograficzna. Bardzo szybko rośnie populacja osób w wieku starszym (powyżej 65 lat) przy równoczesnym spadku urodzeń. Maleje grupa osób aktywnych zawodowo, które mogą zapracować na grupy nieaktywne. Jest to przyczyną pojawiania się wciąż nowych problemów ekonomicznych, socjalnych. Dożywając późnej starości, chorujemy nierzadko na więcej niż jedną chorobę. Potrzebujemy więc w większym stopniu opieki zdrowotnej.
Drugi temat konferencji to sytuacja epidemiologiczna, która w ostatnich latach przynosi nowe zagrożenia. Choroby dotąd skutecznie leczone stają się lekooporne. Pojawiają się także nowe, z którymi nie potrafimy jeszcze skutecznie walczyć.
W trakcie spotkania przedstawiono po raz pierwszy europejską strategię „Nowy model społeczny”, uwzględniającą problemy ludzi starszych. Ü mkr

Archiwum