25 czerwca 2005

Onkologia pod lupą

Sejm rozpoczął prace nad ustawą wprowadzającą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Musi uporać się z tym zadaniem przed końcem kadencji.

15 lat onkolodzy czekali na swój program – dzięki niemu wykrywanie i leczenie nowotworów ma być doinwestowane przez najbliższych 10 lat kwotą 3 mld zł (2 mld będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast reszta z innych, najpewniej unijnych, źródeł). Sama ustawa i jej cel nie budzą kontrowersji, gdyż każdy grosz wydany na upowszechnienie badań przesiewowych i lepsze wykrywanie nowotworów w Polsce jest na wagę złota – pięć lat od rozpoznania nowotworu przeżywa tylko 22 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet (w Europie Zachodniej – odpowiednio 40 i 50 proc.). Przyczyną jest brak upowszechnienia metod wczesnego rozpoznania raka i niedostateczne wyszkolenie lekarzy pierwszego kontaktu. Ale, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach programu, a te wzbudziły duże kontrowersje w środowisku ekspertów wywodzącym się spoza warszawskiego Centrum Onkologii. Ich zdaniem, w zbyt małym stopniu zaakcentowano potrzebę lepszego kształcenia lekarzy, przyznając na ten cel niewielki ułamek kwoty przewidzianej na finansowanie całego programu, oraz niepotrzebnie konserwuje się w nim dotychczasowy system centralistycznej struktury Centrum Onkologii, całkowicie wyodrębnionej z uczelni medycznych.
Losy Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych są teraz w rękach posłów. Trzeba mieć nadzieję, że ustawa nie stanie się kolejnym źródłem politycznych konfliktów przy okazji prowadzonej w parlamencie kampanii wyborczej.
Minister zdrowia obiecał, że szczegóły programu zostaną dopracowane z udziałem onkologów z placówek akademickich, choć nie wydaje się, by nie miał zaufania do specjalistów z Centrum Onkologii. Ustawa przewiduje, że nadzór nad programem będzie sprawował właśnie minister, który powoła 7-osobową radę ekspertów zajmujących się rozdziałem funduszy. Przede wszystkim mają być wydane na nową aparaturę (zwłaszcza modernizację pracowni radioterapii) i badania przesiewowe. Ü

Archiwum