21 czerwca 2005

Traktat Akcesyjny zgodny z Konstytucją RP

Traktat Akcesyjny nie narusza polskiej Konstytucji – orzekł Trybunał Konstytucyjny 11 maja br. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Konstytucja pozostaje najwyższym aktem normatywnym w Polsce.

Orzeczenie wydano po rozpatrzeniu skargi trzech grup po słów prawicowych, którzy zakwestionowali zgodność z Konstytucją RP Traktatu Akcesyjnego, określającego warunki przystąpienia Polski do UE. Wnioskodawców reprezentowali Marek Kotlinowski (LPR), Jan Łopuszański (Porozumienie Polskie) oraz Antoni Macierewicz (RKN). Argumentowali oni m.in., że wraz z ratyfikacją traktatu, prawo europejskie stało się nadrzędne wobec norm konstytucyjnych. Tymczasem art. 8, ust. 1 Konstytucji stanowi, że jest ona najwyższym prawem RP. Trybunał uznał, że Traktat Akcesyjny „jest zgodny” z preambułą Konstytucji RP i „nie jest niezgodny” z szeregiem innych, wskazanych przez wnioskodawców zapisów Konstytucji.
Według Trybunału, przystąpienie do UE i przekazanie na rzecz jej instytucji niektórych kompetencji organów państwa nie ograniczają suwerenności Polski. W uzasadnieniu orzeczenia TK podkreślił, że Traktat Akcesyjny został zawarty przez państwa członkowskie UE, które pozostają suwerenne, i żaden zaskarżony akt normatywny nie określa UE jako organizacji ponadnarodowej.

Archiwum