8 lipca 2005

Dwa lata Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Dwa lata temu w Kajetanach pod Warszawą rozpoczęło pracę Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, kierowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego.
Centrum, podległe Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, w krótkim czasie stało się jedną z najbardziej aktywnych placówek współpracy międzynarodowej w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest też prężnym ośrodkiem krajowej telemedycyny. Dowodem uznania ze strony polskiego środowiska naukowego jest przyznanie placówce – przez ministra nauki i informatyzacji – statusu Centrum Doskonałości.

mkr

Archiwum