26 lipca 2005

Honoris causa dla prof. Popieli

Osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki oraz zasługi dla rozwoju badań naukowych w AM w Warszawie były podstawą decyzji Senatu AM, który 30 maja 2005 r. nadał prof. dr. hab. n. med., dr. h. c. Tadeuszowi POPIELI godność doktora honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela jest absolwen tem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1955). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1972 r., profesora zwyczajnego – w 1989 r. Jego specjalności zawodowe to: chirurgia ogólna, gastroenterologia, onkologia, ultrasonografia i chirurgia endoskopowa.
Prof. Popiela pierwszą funkcję kierowniczą objął w 1972 r., prowadząc Samodzielny Oddział Chirurgii Gastroenterologicznej III Katedry i Kliniki Chirurgii. Przez 28 lat (do 2003 r.) kierował I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej AM w Krakowie, od 1993 r. – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Radioterapii Śródoperacyjnej i Chemioterapii I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ. W latach 1972 – 1981 rektor Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a w latach 1993 – 1998 pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych. Jest członkiem Senatu UJ i przewodniczącym Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych UJ.

Prof. Tadeusz Popiela jest najgodniejszym następcą prof. Ludwika Rydygiera i prof. Jana Mikulicza-Radeckiego. Przejął po nich spuściznę naukową i kliniczną, której nie tylko nie zaprzepaścił, ale rozwinął ją i podniósł do rangi światowej. Dzisiaj ten wielki autorytet naukowy staje się 53. doktorem honoris causa naszej Alma Mater i dołącza do panteonu polskich chirurgów o wymiarze światowym, którzy wcześniej uzyskali tę godność, takich jak: prof. Adam Gruca, prof. Witold Rudowski prof. Jan Nielubowicz czy prof. Zbigniew Religa.

Fragmenty laudacji wygłoszonej
przez prof. dr. hab. med. Marka KRAWCZYKA,
dziekana I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

Archiwum