15 lipca 2005

Imienia prof. Garlickiego

W 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie 10 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania szpitalowi imienia gen. bryg. prof. dr. hab. med. Mariana Garlickiego, jednego z twórców polskiej ortopedii i traumatologii, nestora Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Prof. Garlicki był oficerem Armii Krajowej, zastępcą szefa służby zdrowia AK na okręg lwowski. Po wojnie organizował warszawski Szpital MON, ośrodki urazowo-ortopedyczne na Śląsku i klinikę ortopedii śląskiej AM. Przez dwie kadencje był rektorem ŚAM. Po 1956 r. naczelny chirurg LWP, przez 6 lat rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Karierę zawodową zakończył jako kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej warszawskiej AM, w której tuż po wojnie pracował z Witoldem Grucą. Wychował 12 profesorów. Był doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej oraz ŚAM. Honorowy delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, odznaczony m.in. medalami Gloria Medicinae oraz Medicus Magnus

Archiwum