16 lipca 2005

Komunikat Ośrodka Doskonalenia

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie otrzymał informację o szkoleniu „Ortodoncja i ortopedia zębowo-twarzowa. Synteza metod leczenia”, zorganizowanym przez firmę POLORTO Sp. z o.o., które odbyło się w Warszawie w dn. 11 – 12 marca 2005 r. Lekarze dentyści, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu, nie uzyskają obiecanych im przez organizatora punktów edukacyjnych.

Szkolenie to nie zostało zgłoszone do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z czym organizator nie uzyskał wpisu tego wydarzenia edukacyjnego do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. Nie zostały zatem spełnione warunki uzyskiwania przez słuchaczy punktów edukacyjnych określone w Dz. U. 2002 r. nr 21, poz. 204 ustawy o zawodzie lekarzy i lekarzy dentystów, uchwale nr 98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 17 grudnia 2004 r. oraz uchwale nr 104/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 lutego 2005 r. W związku z tym uczestnicy tego szkolenia nie uzyskają obiecanych przez organizatora 40 punktów edukacyjnych.
Do Ośrodka wpływają informacje dotyczące pojedynczych szkoleń organizowanych z pominięciem procedur uprawniających słuchaczy do uzyskiwania punktów edukacyjnych. W związku z tym przypominamy, że organizator zobowiązany jest zamieścić w materiałach informację, na jakiej podstawie prawnej organizuje szkolenie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Ośrodkiem Doskonalenia: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a; tel. 313-19-70, 313-19-75; fax: 313-19-65; e-mail:edulek@warszawa.oil.org.pl Ü

Archiwum