21 lipca 2005

Kongres Polonii Medycznej

W dn. 21-24 czerwca 2006 r. w Częstochowie odbędzie się VI Światowy Kongres Polonii Medycznej.

Organizatorami zjazdu są Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Urząd Miasta Częstochowy oraz Rada Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Wykład inauguracyjny „Zastosowanie nanomedycyny w chorobach układu sercowo-naczyniowego i nerwowego” wygłosi prof. Tadeusz Maliński z Uniwersytetu w Ohio (USA). Temat przewodni spotkania to „Plagi naszych czasów – choroby układu krążenia, nowotwory, wypadki”. Planowana jest m.in. transmisja on-line z sal operacyjnych. Będą także omawiane zagadnienia dotyczące zastosowania informatyki w medycynie. Kongresowi towarzyszyć będą sympozja: okulistyczne i stomatologiczne. Odbędzie się również sesja etyczna.
Udział w kongresie będzie premiowany punktami edukacyjnymi.

Więcej informacji – w Biurze Kongresu:
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 42,
tel. + 48 (34) 368-18-88, fax: + 48 (34) 324-76-19,
e-mail: kongrespoloniimedycznej@wp.pl;
http://www.kongrespoloniimedycznej.pl Ü

md

Archiwum