1 lipca 2005

Nasz PTL

W tym roku obchodzimy 200 lat od założenia To warzystwa Lekarskiego Wileńskiego i 185 lat od utworzenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. To piękna karta w historii polskiej medycyny. Historię tę tworzyli tak wspaniali lekarze, jak: Jędrzej Śniadecki, August Ferdynand Wolff, Tytus Chałubiński, Henryk Jordan, Władysław Biegański, Jan Korczak, Witold Orłowski.
Teraźniejszość i przyszłość tego najliczniejszego towarzystwa lekarskiego, jakim jest PTL, tworzycie Wy, dobrowolnie zrzeszeni w nim członkowie. Wiara, że razem możemy więcej i lepiej, że głos wielu jest lepiej słyszalny, przyświeca nam wszystkim. Prosząc o dalszą pracę dla naszego wspólnego dobra, pozwalam sobie przypomnieć rzymskie powiedzenie Salustiusza:
Concordia res parvae crescunt – discordia vel maximae dilabuntur
. Wspólnym zgodnym działaniem w PTL możemy wiele osiągnąć.
W niezgodzie nawet największe zamierzenia się rozpadają.
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes PTL, skierował te piękne słowa do delegatów, którzy byli uczestnikami nadzwyczajnego zjazdu 21 maja br. w Tarnowie. Zjazdu o bogatym programie naukowym. Celem zebrania delegatów była też kolejna próba zmiany statusu, abyśmy stali się stowarzyszeniem pożytku publicznego. Nie jest to łatwa sprawa.
Tymczasem w stolicy Towarzystwo Lekarskie Warszawskie skończyło remont budynku przy ul. Raszyńskiej 54. Będzie to wspaniały Dom
i Klub Lekarza – siedziba TLW. Blisko szpitala AM przy ul. Banacha, Rektoratu i naszej Izby Lekarskiej (która może za rok, może za kilka lat zostanie przeniesiona, czego wszystkim życzę). Klub Lekarza w „starej” siedzibie w Alejach Ujazdowskich 24 będzie nadal działał pod egidą PTL, pod kierownictwem dr. Adama Czarneckiego (jest to lokal wynajęty od prywatnych właścicieli, którzy odzyskali nieruchomość). Natomiast przy Raszyńskiej gospodarzem i właścicielem (notarialnym) jest TLW, a kierownictwo sprawuje dr Andrzej Trzaskowski.
Obchody 200-lecia polskich towarzystw lekarskich będą miały uroczystą oprawę na Zamku Królewskim. Odbędą się 25 listopada 2005 r. Już dziś zapraszam. Ü

Adam GALEWSKI

Archiwum