4 lipca 2005

O tym się mówi – Leczenie przybliżone, równoważne i gwarantowane

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (…) już od 1938 r. bada wszystkie leki wchodzące na rynek. Każdemu generykowi nadawany jest dwuliterowy kod, określający jego równoważność terapeutyczną z oryginałem. Jeśli pierwszą literą kodu jest „A”, oznacza to, że FDA uznała produkt za terapeutycznie równoważny z lekiem oryginalnym. Umieszczona w tej samej pozycji litera „B” informuje o różnicach w równoważności terapeutycznej, niepozwalających uznać leku za synonim. (…) Lista leków wraz z ich kodami i aktualnymi cenami jest publikowana w dostępnej farmaceutom i lekarzom tzw. pomarańczowej książeczce. (…) U nas informacje na temat jakości generyków zbiera się samemu lub w koleżeńskich dyskusjach. (…) ceny leków (oryginalnych i generycznych) potrafią zmieniać się o kilkadziesiąt procent jednorazowo. Jakby tego było mało, nawet teoretycznie za to samo płaci się różnie.

„Puls Medycyny” nr 13/2005

bs

Archiwum