13 lipca 2005

Odznaczeni

W dn. 20 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Medycznej w Warszawie. Na mocy postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ordery i odznaczenia za zasługi w dziedzinie medycyny otrzymali – Złoty Krzyż Zasługi: • Dagna Maria Bobilewicz, • Ewa Anna Dmoch-Gajzlerska, • Krzysztof Jan Galus, • Barbara Job-Ryniewicz, • Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, • Marek Pastuszko, • Robert Słowiński, • Katarzyna Tymiń- ska-Sędek, • Renata Maria Wąsik, • Jolanta Zajdel-Dąbrowska; Srebrny Krzyż Zasługi: • Bogdan Ciszek, • Bożenna Ćwikowska, • Helena Deszczyńska, • Anna Doboszyńska, • Piotr Fiador, • Bożenna Zofia Kwiatkowska, • Hanna Olędzka, • Piotr Pruszczyk, • Henryk Antoni Rebandel, • Krzysztof Bolesław Samoliński; Brązowy Krzyż Zasługi: • Magdalena Izabela Bujalska, • Grażyna Cichocka, • Małgorzata Kałucka, • Marek Robert Król, • Marianna Radziwonka, • Zofia Janina Sienkiewicz, • Beata Sińska. Za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski: • Mieczysław Szostek; Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski: • Wojciech Kazimierz Noszczyk; Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski: • Stefan Kruś, • Stanisław Moskalewski, • Bogdan Pruszyński; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: • Andrzej Górski, • Andrzej Langner, • Danuta Hanna Liszewska-Pfejfer, • Janusz Piekarczyk, • Józef Sawicki, • Hubert Wanyura; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: • Janusz Cianciara, • Andrzej Cezary Członkowski, • Wiesław Gliński, • Marek Krawczyk, • Jan Malinowski, • Andrzej Kazimierz Marchel, • Grzegorz Opolski, • Leszek Pączek, • Bożenna Eugenia Sadurska, • Jolanta Maria Siemińska, • Aleksander Wagner, • Stanisław Józef Zając.
Medale „Za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie” otrzymali: • Maciej Latalski, • Leszek Paradowski, • Jerzy Sawicki, • Jerzy Stelmachów, • Piotr Węgleński, • Andrzej Włodarczyk, • Jerzy Woźnicki. Medale Komisji Edukacji Narodowej: • Mariusz Frączek, • Wiesław Gliński, • Janusz Judycki, • Marek Krawczyk, • Leszek Pączek, • Mirosław Szutowski, • Anna Wajszczuk-Religa, • Hubert Wanyura. Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”: • Halina Cieślak, • Anna Dorociak, • Wiesław Gliński, • Maciej Karolczak, • Mirella Sulewska. Ü

Archiwum