14 lipca 2005

Spotkania KSLP

Zmienił się termin spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – będą się odbywały w drugi czwartek miesiąca.
Pierwsze powakacyjne spotkanie – 8 września br. w dolnym kościele pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim – rozpocznie się Mszą św. o godz.18.00, po której w sali bibliotecznej dr Konstanty Radziwiłł wygłosi referat „Lekarz w Unii Europejskiej”.
Serdecznie zapraszamy lekarzy, studentów AM i inne zainteresowane osoby, także spoza stowarzyszenia. Ü

Zarząd Oddziału Mazowieckiego KSLP

Archiwum