23 lipca 2005

Tydzień Współpracy w Leczeniu Schizofrenii

Pacjenci stosują się do zaleceń lekarzy w 80 proc., a chorzy na schizofrenię tylko w 50 proc. Wielu odstawia leki lub zmienia ich dawkowanie, co powoduje nawroty choroby.
Podczas Tygodnia Współpracy w Leczeniu Schizofrenii (13 – 17 czerwca br.) zaplanowano zebranie informacji, które pomogą ocenić postawę pacjentów wobec leczenia. Przygotowano kwestionariusze dla 2300 chorych, 2300 członków ich rodzin i 230 lekarzy z poradni zdrowia psychicznego.
Tydzień Współpracy w Leczeniu Schizofrenii jest elementem realizowanego w 12 krajach projektu ADHES, który ma zbadać przyczyny oraz skalę braku współpracy pacjenta chorego na schizofrenię z lekarzem. Projekt jest wspierany przez organizacje pacjentów i sponsorowany przez firmę Janssen-Cilag. Ü
bs

Archiwum