27 lipca 2005

W sprawie recept

Szanowny Pan
Andrzej Jacyna
Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Nawiązując do złożonej przez Pana – w czasie spotkania Warszawskiego Oddziału STOMOZ-u w Miętnem oraz w czasie spotkania z doc. Jackiem Kubiakiem, przewodniczącym Komisji ORL ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi – deklaracji współpracy z samorządem lekarskim, zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą i apelem o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu związanego z systemem numerowania recept lekarskich.
Codziennie otrzymujemy bardzo wiele sygnałów od członków naszej korporacji, że lekarze zgłaszający się po numer PIN do Oddziału NFZ wyczekują w wielogodzinnych kolejkach, w warunkach uwłaczających naszemu zawodowi. Apeluję do Pana także jako do członka naszej korporacji. Ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie deklaruję pomoc.

Andrzej Włodarczyk
przewodniczący ORL w Warszawie

Warszawa, 16 czerwca 2005 r.

Nowe recepty dla lekarzy emerytów i rencistów., mających zawarte umowy z NFZ na wypisywanie leków refundowanych, można odbierać (bezpłatnie),
począwszy od 1 lipca br. w dodatkowo utworzonym punkcie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w pok. 18a, we wtorki, środy, czwartki,
w godz. 9.00 – 14.00

Archiwum