7 lipca 2005

Wolffiana

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie przyznało Medal A. F. Wolffa prof. dr. med. Zbigniewowi CZERNICKIEMU, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, dyrektorowi IMDiK PAN w Warszawie, oraz dr. n. med. Andrzejowi WŁODARCZYKOWI, przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się 2 czerwca br. w Warszawie, w Klubie Lekarza.

August Ferdynand Wolff (XVIII/XIX w.), ,,medicinae et chirurgiae doctor”, społecznik i patriota, był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Medal nazwany jego imieniem przyznawany jest w dowód uznania przedstawicielom środowiska lekarskiego, realizującym najlepsze wzorce postępowania lekarskiego i obywatelskiego

Archiwum