2 lipca 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu już po raz piąty zorganizował Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia.

W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele przyszpitalnych placówek zajmujących się promocją zdrowia – z Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec i Warszawy. Jak poinformowała koordynator Szkoły Promocji Zdrowia WSzS Anna Kwiecień, w tym roku najlepsi okazali się gospodarze olimpiady, licealiści z Radomia. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Płocka.
– Młodzież prezentowała swoje umiejętności m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli również popisać się swoją wiedzą na temat przeciwdziałania problemom alkoholowym – powiedziała Anna Kwiecień. Dla najlepszych drużyn przygotowano cenne nagrody
– wyposażenie siłowni, rowery i in. Koszty organizacji olimpiady pokrywa Urząd Marszałkowski Mazowsza.
Szkoły Promocji Zdrowia działają przy szpitalach województwa mazowieckiego, których organem założycielskim jest samorząd Mazowsza. W zajęciach bierze udział głównie młodzież z liceów, z klas o profilu biologiczno-chemicznym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Obejmują zagadnienia związane z promocją zdrowia, profilaktyką, psychologią, ochroną środowiska, etyką, higieną żywienia i rehabilitacją. Młodzież poznaje procedury medyczne, funkcjonowanie poszczególnych oddziałów, bloku operacyjnego i laboratoriów, bierze również udział w akcjach na rzecz pacjentów szpitala, np. z okazji Dnia Dziecka. Znaczna część uczestników zajęć planuje w przyszłości związać się zawodowo z medycyną.

Nowy sprzęt dla okulistyki w RSzS

Sprzęt do zabiegów zaćmy wart 150 tys. zł trafił na oddział okulistyczny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Dzięki dokonanym zakupom placówka przy ul. Tochtermana może od czerwca wykonywać operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikatora. Ordynator oddziału, dr Jan Wiktor Kwiatkowski, nie kryje zadowolenia: – Wyposażenie okulistyki w nowoczesny sprzęt pozwoli na znaczne poszerzenie zakresu usług świadczonych przez oddział. Skrócony zostanie również czas pobytu chorego w szpitalu – do trzech, a nawet dwóch dni.
Według lekarzy okulistyki RSzS, nowy sprzęt pozwoli na przeprowadzenie codziennie 5 operacji. Wykonywane będą również zabiegi przeciwjaskrowe, na które w kolejce czeka obecnie 100 pacjentów. Na oddziale pracuje 8 lekarzy.
Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikatora wykonywane są już w dwóch radomskich szpitalach: poza RSzS sprzęt do tego typu zabiegów posiada od kilku miesięcy również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Józefowie. Tamtejszy oddział wykonuje ponadto operacje zaćmy, zabiegi przeciwjaskrowe, odwarstwiania siatkówki oraz zabiegi wykonywane wewnątrz gałki ocznej.

Zmiana siedziby

600 tys. zł wyniósł koszt adaptacji nowej siedziby Przychodni Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Obecnie oddział mieści się na terenie szpitala i zajmuje budynek wykorzystywany przez wiele lat na potrzeby oddziału dziecięcego. W nowej siedzibie wydzielono poradnię dla dorosłych i dla dzieci. Po przeprowadzce poprawiła się funkcjonalność zajmowanych pomieszczeń. Poprawiły się również warunki pracy personelu medycznego. – Zyskali nie tylko pacjenci i lekarze, ale także szpital, np. dzięki zmniejszeniu powierzchni (z 1000 m2 do 300 m2) wykorzystywanych pomieszczeń udało się obniżyć (aż o 40 tys. zł) bieżące koszty utrzymania przychodni – podkreśla dyrektor RSzS Andrzej Cieślik.
Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez przychodnię nie spowodowało ograniczenia liczby przyjmowanych pacjentów. – Skala badań radiologicznych, spirometrycznych, leczenia gruźlicy pozostaje na tym samym poziomie – podkreśla kierownik przychodni
dr Anna Kalbarczyk
. Kierownictwo placówki planuje jej dalszą modernizację, m.in. zakup nowej aparatury i poszerzenie zakresu diagnostyki.

Archiwum