16 września 2005

Honoris causa w Genui dla prof. Olszewskiego

Za wkład w rozwój chirurgii naczyniowej, w tym naczyń limfatycznych, prof. dr hab. n. med. Waldemar Olszewski z Instytutu Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN w Warszawie otrzymał 19 lipca 2005 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Genui – uczelni, która od XVIII wieku jest światowym centrum badań nad układem limfatycznym.

Prof. Waldemar Olszewski ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1954 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1978 r., profesora zwyczajnego – w 1985 r. Odbył staże m.in. w Royal Postgraduate Medical School w Londynie, Harvard Medical School – Peter Bent Brigham Hospital w Bostonie, Norwegian Radium Hospital w Oslo.
Badania nad ukła- dem limfatycznym podjął w 1962 r. Już po czterech latach stał się prekursorem mikrochirurgii układu naczyń limfatycznych, gdy zaprojektował i wykonał pierwsze w świecie zespolenia limfatyczno-żylne w zastojach limfatycznych. Do dziś zespolenia te zastosowano w przeszło 100 tysiącach operacji. Inne jego odkrycie – zapobieganie dawkami penicyliny nawrotom zapaleń skóry, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych w krajach tropikalnych – przejęli eksperci WHO i obecnie jako formę profilaktyki zdrowotnej stosuje się je u kilkunastu milionów ludzi. Przed dwoma laty prof. Olszewski opracował metodę chirurgicznej plastyki kończyn w przypadku wielkich obrzęków limfatycznych (słoniowacizny), będących skutkiem m.in. zakażenia nitkowcem bytującym w naczyniach chłonnych, do których dochodzi w krajach tropikalnych.
Obecnie wspólnie z naukowcami z USA, Indii i RPA prowadzi badania nad komórkami i białkami odpornościowymi limfy. Za najważniejsze wyzwanie uważa dokładne ustalenie, co dzieje się między komórkami tkanek: dzięki temu w przyszłości po pobraniu jednej kropelki płynu tkankowego i limfy będzie można oznaczyć nawet półtora tysiąca białek, które biorą udział w procesach patologicznych w organizmie. Ü

bs

Archiwum