24 września 2005

Konferencja trwa

W „Gazecie Lekarskiej” nr 7-8/2005 został zamieszczony, wraz z artykułem „Blaski i cienie”, tekst deklaracji końcowej krajowej konferencji „Miejsce i rola doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. Liczymy na Państwa inicjatywę w pozyskiwaniu sojuszników, również spoza kręgów lekarskich, którzy świadomi zagrożenia ich zdrowia pogłębiającym się lekarskim niżem demograficznym podpiszą tę deklarację. Będzie to wkład każdego z Kolegów w realizację naszej wspólnej inicjatywy korporacyjnej.
W przeddzień rozpoczynającej się kampanii wyborczej do parlamentu złożenie tego podpisu będzie dowodem troski nie tylko o dalsze losy polskich lekarzy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjentów i jakość usług medycznych, a także dowodem zaangażowania w sprawy publiczne. Równie wymowny będzie brak reakcji na nasz apel. Tym razem „nieobecność zaproszonych” nie może być motywowana nakładaniem się terminów „ważnych wydarzeń państwowych”, nasza konferencja bowiem nie ma barier czasowych, a jej prace trwają. Do Ośrodka napływają już pierwsze deklaracje podpisane przez lekarzy i lekarzy dentystów z Radomia, Sosnowca, Katowic, Gorlic, Rzeszowa i Konina. Liczy się każdy podpis.
Tekst deklaracji można otrzymać drogą elektroniczną lub faksem – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, tel. (022) 313-19-70, 313-19-75; fax: 313-19-65; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl

Krzysztof Dziubiński

Archiwum