7 września 2005

Konkurs im. prof. Misiewicz

Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz na najlepszą pracę młodego pneumonologa w roku 2004 – rozstrzygnięty.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie w danym roku kalendarzowym artykułu, dotyczącego problematyki układu oddechowego, którego pierwszy autor nie przekroczył 35. roku życia. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: prac doświadczalnych i klinicznych. Nagrodą dla zwycięzców jest ufundowanie udziału w dorocznym kongresie European Respiratory Society.
W kategorii prac klinicznych pierwszą nagrodę otrzymał dr Tomasz Targowski z Wojskowego Instytutu Medycznego za pracę: „Wpływ przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami na beztłuszczową masę ciała u kobiet chorych na ciężką astmę oskrzelową”. W tekście tym autor wykorzystał tezy swojej pracy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. Frank-Piskorskiej.
W kategorii prac doświadczalnych I nagrodę przyznano dr Magdalenie Marczak z Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN za pracę: „Hypoxic ventilatory profile in the anesthetized rat”. Już drugi raz w kategorii tej wygrała praca z zakładu kierowanego przez prof. Mieczysława Pokorskiego.
Ponadto przyznano wyróżnienie dr. Piotrowi Korczyńskiemu
z Kliniki Pneumonologii Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanej przez prof. Ryszardę Chazan, za pracę: „Zastosowanie aparatów repozycjonujących żuchwę w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu”.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Zapraszamy też do udziału w kolejnym konkursie – na najlepszą pracę roku 2005.

Ogłoszeniu wyników tego konkursu zawsze towarzyszy wykład im. prof. Janiny Misiewicz. Zaproszenie przez towarzystwa naukowe na całym świecie do wygłoszenia uroczystego wykładu jest formą najwyższego uznania dla osiągnięć wyróżnionych w ten sposób uczonych. W tym roku wykład im. prof. Janiny Misiewicz wygłosiła prof. Ewa Rowińska-Zakrzewska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, autorytet w dziedzinie pneumonologii. Od wielu lat służy ona radą w trudnych przypadkach, pomaga rozwiązywać skomplikowane problemy diagnostyczne i terapeutyczne, prowadzi wykłady, jest również autorką monografii i podręczników poświęconych chorobom płuc. W wykładzie „Czy zachorowanie na gruźlicę jest uwarunkowane genetycznie” prof. Rowińska-Zakrzewska wyjaśniła m.in., dlaczego tylko 5-10% osób zakażonych prątkiem Kocha zachorowuje na gruźlicę.

Tadeusz M. ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum