25 września 2005

Lekarze kandydujący do Sejmu

W sierpniu br. zwróciliśmy się do sztabów wyborczych – Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej RP, Socjaldemokracji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Partii Demokratycznej-demokraci.pl, Centrum, Samoobrony RP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów – o przekazanie informacji o osobach, które są lekarzami i kandydują na posłów do Sejmu lub Senatu na Mazowszu. Niżej zamieszczamy informacje przesłane do redakcji Pulsu.


Z list Prawa i Sprawiedliwości

28. Anna GRĘZIAK

33. Zbigniew CIERPISZ
– kandyduje w okręgu 19. Warszawa; 46 lat, lekarz, ginekolog położnik. Zamieszkały w Warszawie. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej i w Szkole Zdrowia Publicznego. Członek partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Radny Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Aktywny członek Rady Społecznej przy Szpitalu Praskim i Szpitalu Grochowskim. Działa również w RSM Praga i w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Jacek Antoni PIĄTKIEWICZ
s. 14-15.

Z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej

1. Paweł Jerzy OBERMEYER.

2. Tomasz Ireneusz SADOWSKI
– kandyduje w okręgu 16. (płocko-ciechanowskim); lat 47, lekarz medycyny ogólnej I stopnia, laureat I miejsca w konkursie na najlepszego lekarza na Mazowszu – „Eskulap 2000”, członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Przasnyszu, sekretarz Rady Powiatowej SLD w Przasnyszu, przewodniczący Klubu Radnych w Przasnyszu.

3. Andrzej Stefan NAMYSŁOWSKI
– kandyduje w okręgu 19. (warszawskim); lat 41, doktor nauk medycznych, radny miasta Warszawy w latach 1994-1998, członek Platformy Socjalistycznej SLD.

4. Franciszek Adam WALCZYŃSKI
– kan- dyduje w okręgu 20. (okołowarszawskim); lat 58, chirurg, radny miasta Otwocka.

Z list Polskiego Stronnictwa Ludowego

1. Aleksander SOPLIŃSKI – kandyduje
w okręgu 16.; ordynator Oddziału Położniczego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie.

2. Janusz OSIADACZ
– kandyduje w okręgu 16.; NZOZ Przasnysz.

3. Paweł BARANOWSKI

Paweł OBERMEYER
Kandyduje do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu 16. (płocko-ciechanowskim)

Lekarz, od 4 lat dyrektor Szpitala w Płońsku – wraz z załogą przyczynił się do otwarcia nowych oddziałów: ortopedycznego, reumatologicznego, rehabilitacyjnego, kardiologicznego, intensywnej terapii, ratunkowego (ten uzyskał akredytację) i wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Pracę zawodową łączy z działalnością w partii lewicowej. Od początku swojej kadencji radnego oddaje dietę na cele społeczne. Pomaga dzieciom z ubogich rodzin i niepełnosprawnym. Osiem lat temu był założycielem
i organizatorem Zespołu Opieki Hospicyjnej i Długoterminowej, którego działalność obejmuje powiaty: płoński, pułtuski i ciechanowski.
Ma 39 lat. Żona Agnieszka prowadzi Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście. Mają dwie córki. W Płońsku, jego rodzinnym mieście, od 40 lat leczą chorych jego rodzice.
Będę starał się pracować nad likwidacją obszarów biedy i tworzeniem szans życiowych dla dzieci i młodzieży z gmin i małych miast. Podstawę muszą dawać mądre ustawy sejmowe, do uchwalania których będę usilnie dążył. Jednak przede wszystkim potrzebna będzie aktywna działalność samorządów lokalnych. Chcę pobudzać samorządy do działań i pomagać im w tworzeniu warunków do rozwoju drobnego przemysłu przetwórczego, tak oczekiwanego w naszym regionie. Zasiłki dla bezrobotnych, renty i emerytury to kolejna ważna sprawa, przed którą stanie nowy parlament. Ludzie nie mogą co miesiąc drżeć o swój codzienny byt.
Moje doświadczenie jako lekarza, ale także dyrektora szpitala powiatowego utwierdza mnie w przekonaniu, że istniejąca baza szpitali publicznych powinna zostać zachowana. Naszego społeczeństwa nie stać jeszcze na całkowicie prywatną służbę zdrowia, co nie oznacza, że ją zupełnie wykluczam. Istniejące placówki medyczne trzeba tak przekształcać, aby były bardziej dostępne i przyjazne chorym. Społeczeństwo powinno wiedzieć, na co stać państwo, a szpitale powinny mieć jasno określone prawne i finansowe zasady działania. Dlatego też nie zgadzam się na prywatyzację istniejącej publicznej służby zdrowia i w Sejmie takim propozycjom będę się zdecydowanie przeciwstawiał. Źle funkcjonująca służba zdrowia nie powinna być tematem walki politycznej pomiędzy partiami. Wręcz konieczna jest tu wola wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Apeluję o współpracę do wszystkich, którzy na mnie zagłosują. Także do tych, mających podczas wyborów odmienne zdanie, które w pełni szanuję. W przypadku otrzymania mandatu posła – ich głosu również będę wysłuchiwał z należną uwagą. Nie chcę i nie będę posłem tylko tej partii, z której listy startuję. Swoją działalność poselską będę odnosił do spraw wszystkich mieszkańców z okręgu płocko-ciechanowskiego. Jestem i zawsze chcę być jednym spośród Was.

Anna GRĘZIAK
Kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 19. Warszawa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji ochrony zdrowia na UW
i UJ.
Przez 19 lat pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Warszawie.
W 1990 r., po wygranym konkursie na lekarza wojewódzkiego w Warszawie, podjęła służbę publiczną. Pracowała kolejno: w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jako pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od maja 2003 r. przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.
Jako lekarz wojewódzki m.in. wdrożyła w miejskich szpitalach nowe, dostępne wówczas wyłącznie w jednostkach klinicznych, technologie medyczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), stworzyła system kompleksowej opieki nad osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS, uruchomiła oddziały odwykowe dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
Od września 1980 r. zaangażowana w tworzenie NSZZ „Solidarność”.
W listopadzie 1980 r. reprezentowała MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S”, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”. Kierowała pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „S”, była członkiem Rady Funduszu Związku. W stanie wojennym organizowała pomoc medyczną dla ukrywających się działaczy „S”; brała udział w pracach podziemnych struktur w służbie zdrowia, współpracując m.in. z A. Pienkowską, prof. Z. Kuratowską, prof. Z. Chłapem.
W lutym 1994 r., podczas obchodów na Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego, była współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Od 1994 r. członek Zarządu Głównego, a od listopada 2002 r. – prezes KSLP. Jest członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich.
W 1997 r. odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła i Narodu. Od 2000 r. jest damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.
W parlamencie pragnie kontynuować pracę na rzecz systemu ochrony zdrowia, w którym respektowane będą prawa pacjentów do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, jak i prawa pracowników do godnego wykonywania zawodu.

Krzysztof MADEJ
Kandyduje do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu 19. Warszawa

Paweł BARANOWSKI
Kandyduje do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu 20.

Ewa KOPACZ
Kandyduje do Sejmu jako lider Platformy Obywatelskiej w okręgu radomskim


Jacek Antoni PIĄTKIEWICZ
Kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości na 5. miejscu w okręgu 20. – okołowarszawskim


Zacheusz Wojciech TURKOWSKI
Kandyduje do Sejmu z listy Partii Demokratycznej-demokraci.pl w okręgu 20. – okołowarszawskim

Archiwum