4 września 2005

Pierwsi na Mazowszu pożyczają

28 lipca br. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS pierwsze na Mazowszu podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
dotyczącą pożyczki z budżetu państwa na restrukturyzację finansową dla szpitali.
Pożyczka w wysokości prawie 4 mln zł zostanie wykorzystana na spłatę zobowiązań wobec pracowników, za okres od lipca 2002 r. do maja 2004 r., wynikających z „ustawy 203”. Uprawniony pracownik dostanie średnio ponad 6,5 tys. zł brutto. Pozostały dług został wcześniej uregulowany przez zakład ze środków własnych.
Pożyczki udzielono placówce na 10 lat, ale po 5 latach może być w 50 proc. umorzona. Jak poinformował dyrektor CLRiMP ATTIS Wiktor Masłowski, pożyczka będzie spłacana w systemie kwartalnym, a rata wyniesie ok. 100 tys. zł. Zapewnił, że ma środki na spłatę. „Jeżeli będziemy się dobrze sprawować, to możemy mieć umorzone ok. 2 mln zł. Nie oglądałem się na innych, wiedziałem, że mam zobowiązania wobec pracowników” – dodał. Podkreślił, że podczas przygotowywania wniosku o pożyczkę bardzo pomógł mu Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Zdrowia.
Podstawą prawną pożyczek na restrukturyzację ZOZ-ów jest ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Aby uzyskać pożyczkę, szpital musiał spełnić cztery warunki: otrzymać postanowienie wojewody lub ministra zdrowia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, otrzymać pozytywną opinię o programie restrukturyzacji, ustanowić prawne zabezpieczenie udzielonej pożyczki oraz złożyć oświadczenie o wysokości przeciętnego zatrudnienia w latach 2001 – 2002. Ü

AK

Archiwum