9 września 2005

Pożyczki dla szpitali

Jeszcze miesiąc mają szpitale na złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę z budżetu państwa na restrukturyzację – poinformował 22 sierpnia br. wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj. Do 18 sierpnia wnioski na ok. 810 mln zł pożyczki złożyło 229 szpitali. Do 22 sierpnia br. bank podpisał umowy z 89 zakładami opieki zdrowotnej na kwotę wynoszącą blisko 286 mln zł.

Według wiceprezesa BGK, w najbliższym czasie nastąpi wzrost liczby wniosków o pożyczkę wpływających do banku. Najwięcej złożyły szpitale z województwa: mazowieckiego – 43 wnioski (8 podpisanych umów), małopolskiego – 25 wniosków (17 umów) oraz śląskiego – 22 wnioski (9 umów). Do tej pory żadnemu szpitalowi nie odmówiono udzielenia pożyczki, ale czasami bank prosił o uzupełnienie wniosków. Wykorzystano już 37 proc. kwoty przeznaczonej na pożyczkę dla ZOZ-ów.

Na konferencji prasowej podsumowującej pierwszy etap działania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej minister zdrowia Marek Balicki poinformował, że 318 publicznych zakładów opieki zdrowotnej złożyło wnioski o dotację z budżetu państwa, 570 – wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego i pożyczkę z budżetu państwa, a 12 zdecydowało się na emisję obligacji.
Minister Balicki podał, że spośród 942 PZOZ-ów z ustawy postanowiło skorzystać ok. 90% placówek. Zakłady opieki zdrowotnej wnioskują ogółem o 1,44 mld zł pożyczki z budżetu państwa oraz 626,8 mln zł dotacji. Dodał, że jeżeli chodzi o dotacje, to przeznaczono na nie 200 mln zł, dlatego wnioskodawcy nie dostaną aż tyle pieniędzy, na ile liczyli.

Na Mazowszu do wojewody wpłynęły 74 wnioski o restrukturyzację z czego 2 zostały odrzucone. Mazowieckie ZOZ-y chcą w sumie otrzymać ok. 226 mln zł pożyczki restrukturyzacyjnej.
Zakłady bezpośrednio podległe ministrowi zdrowia złożyły 56 wniosków, z czego jeden nie został jeszcze rozpatrzony, resztę zaakceptowano.
Według obliczeń Ministerstwa Zdrowia, zobowiązania wymagalne SPZOZ-ów na dzień 30 czerwca br. to 6162 mln zł. Według ministra Balickiego, wzrost zobowiązań wymagalnych został zahamowany. Ü

AK

Archiwum