19 września 2005

XV-lecie Polskiej Akademii Medycyny

W dn. 10 i 11 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny oraz Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera pt. „Humanizacja opieki medycznej ludzi w wieku starszym”, połączone z jubileuszem 15-lecia Polskiej Akademii Medycyny (por. „Puls” nr 7-8/2005).

Prof. Kazimierz Imieliński (na zdjęciu), prezes Polskiej i Światowej Akademii Medycyny, powitał dostojnych gości z całego świata. W swojej wypowiedzi sformułował bardzo ważną tezę: „Odsetek ludzi starych wzrasta, zwłaszcza w społeczeństwach wysoko cywilizowanych. Równocześnie rozpowszechnia się ideologia konsumpcyjna i styl życia zagrażające egzystencji ludzi starych w pełnym, ludzkim wymiarze. Humanizacja opieki, zwłaszcza medycznej, jest niezbędna dla uchronienia tych ludzi przed egzystencją jedynie na poziomie wegetacji”. Warto zapamiętać te słowa.
Podczas sesji plenarnych wysłuchano wystąpień prof. prof.: Samuela Epsteina, Luca Montagniera, Guntera Blobela, Andrzeja Kułakowskiego, Jacka Łuczaka.
Sympozjum uświetniła oprawa muzyczna, na którą składały się utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Eugeniusza Chudaka-Morzuchowskiego.

Podczas uroczystości stopnie doktora honoris causa oraz Złote Medale „Medicus Magnus” otrzymali:
prof. dr Gunter Blobel
– laureat Nagrody Nobla (1999) z zakresu fizjologii (USA) – za odkrycie, o wielkim znaczeniu dla poszukiwania nowych metod leczenia chorób o podłożu genetycznym, że „białka wyposażone są w specjalne instrukcje, od których zależy ich transport i lokalizacja w komórce”;
prof. dr Samuel Epstein – laureat Alternatywnej Nagrody Nobla z USA – za działania prewencyjne dotyczące raka spowodowanego przez zanieczyszczenia środowiskowe;
prof. dr Luc Montagnier – wyizolował wirusy HIV-1 i HIV-2, prezes World Foundation for AIDS Research and Prevention w Paryżu, doktor honoris causa 11 uniwersytetów, członek Francuskiej Akademii Nauk oraz Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk;
prof. dr Andrzej Kułakowski – twórca chirurgii onkologicznej jako odrębnej specjalności, współtwórca Centrum Onkologii w Warszawie, założyciel i prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, patron Polskiej Szkoły Onkologii, laureat Nagrody Państwowej, Nagrody I Stopnia Ministra Zdrowia oraz Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

– Do Polskiej Akademii Medycyny należy 252 profesorów uniwersyteckich z 71 krajów, m.in. 24 laureatów Nagrody Nobla, 147 rektorów i dziekanów oraz 8 prezesów akademii nauk. Wśród członków jest 54 Polaków.
– Akademia organizuje liczne konferencje i sympozja naukowe. Kilkanaście międzynarodowych sympozjów – z udziałem noblistów – odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tematem sympozjów były: uniwersalizm w medycynie, humanizm w medycynie, relacje: lekarz – pacjent, filozofia i technika leczenia, sztuka leczenia, godność chorego człowieka, osobowość lekarza jako lekarstwo, humanitarne aspekty medycyny, wzorzec osobowy Alberta Schweitzera we współczesnej praktyce medycznej, medycyna – traumatologia – transplantologia, medycyna – humanizm – pokój, sztuka łagodzenia bólu i cierpień.
– Członkowie Polskiej Akademii Medycyny stali się podstawową kadrą „siostrzanej” Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera.
– W ciągu 15 lat Polska Akademia Medycyny nadała swe najwyższe odznaczenie – Złoty Medal „Medicus Magnus” (Wielki Lekarz) – 47 osobom z całego świata. Wśród odznaczonych znalazło się 24 noblistów – co drugi kawaler Medalu jest laureatem Nagrody Nobla.
– W międzyczasie odeszło na zawsze 12 kawalerów Medalu: Tadeusz Reichstein, Chrystian Bernard, Wiktor Frankl, Tadeusz Kielanowski, Józef Bogusz, Tadeusz Koszarowski, Ireneusz Roszkowski, Witold Rudowski, Jan Nielubowicz, Bolesław Górnicki, Radzisław Sikorki i Marian Garlicki. Ü

Archiwum