14 października 2005

ISO dla Szpitala im. Orłowskiego

15 września br. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO 9001:2000 Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie.

CMKP jest pierwszym wieloprofilowym szpitalem klinicznym na Mazowszu, który wdrożył normy ISO. Dyrektorem szpitala jest mgr Elżbieta Makulska-Gertruda.
Uroczystość była połączona z konferencją poświęconą zmianom organizacyjnym i finansowym placówek ochrony zdrowia, jakie nastąpiły po transformacji w systemie ochrony zdrowia i polityce zdrowotnej. Dyskutowano nt. mechanizmów i sposobów organizacji pracy umożliwiających ograniczenie kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów oraz poprawę jakości świadczeń. Ü

mkr

Archiwum