4 października 2005

Jest Agencja Oceny Technologii Medycznych

W ostatnich tygodniach swojego urzędowania minister Marek Balicki powołał – z dniem 16 września br. – Agencję Oceny Technologii Medycznych. Obyło się bez specjalnych komunikatów w tej sprawie, konferencji prasowych itp. Na stronie internetowej resortu pojawiło się zarządzenie ministra zdrowia powołujące agencję oraz jej statut.

Być może powołanie agencji zarządzeniem ministra wydarzeniem nie jest. Elżbieta Radziszewska z Platformy Obywatelskiej uważa, że M. Balicki zrobił ten krok, by nikt mu nie zarzucił, że nie dotrzymuje podjętych zobowiązań. Obejmując urząd, minister zapowiadał bowiem utworzenie agencji do końca pierwszego kwartału 2005 r.

Po uchyleniu przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia – pojawiła się koncepcja powołania niezależnej, odrębnej instytucji, która miałaby zajmować się kwalifikowaniem świadczeń medycznych i wyceniać procedury medyczne. Taka niezależna ocena niewątpliwie przydałaby się zarządzającym placówkami ochrony zdrowia, którzy od lat narzekają na wziętą
z sufitu wycenę proponowanych przez nich usług i bałagan w standardach. Ostatecznie posłowie nie zdecydowali się na dokładne opisanie jej w ustawie – pojawiły się m.in. głosy, że taka instytucja powinna mieć odrębną ustawę. Sejm uchwalił jednak przepis, w myśl którego minister zdrowia ma „podjąć działania mające na celu powołanie (takiej) instytucji”.
Minister działania podjął i powołał w istocie organ doradczy. Eksperci tej instytucji mają przede wszystkim opracowywać lub weryfikować procedury medyczne (zabiegi, farmakoterapie itp.), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które kontraktuje NFZ. Agencja ma być państwową jednostkę budżetową z siedzibą w Warszawie. W myśl zarządzenia, jej dyrektor ma być powołany przez ministra, po konkursie na pięcioletnią kadencję. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu agencją będzie kierował dyrektor wskazany przez ministra. Na razie „Miodowa milczy” na temat osoby, która ma objąć tę funkcję.
Pięć lat ma też trwać kadencja rady złożonej m.in. z przedstawicieli NFZ, Naczelnej Rady Lekarskiej, Konferencji Rektorów Akademii Medycznych. Członków rady także ma powoływać minister zdrowia.
Platforma Obywatelska zapowiadała powołanie innej agencji – przede wszystkim niezależnej od ministra zdrowia. Ü

pd

Archiwum