14 października 2005

Kursy AM dla lekarzy i lekarzy dentystów

Akademia Medyczna w Warszawie, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, organizuje kolejny cykl kursów w zakresie kształcenia ustawicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu i uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych, które stanowią potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Kursy odbywają się w soboty, w Rektoracie AM
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, sala 107

(z wyjątkiem kursów stomatologicznych),
w godz. 9.00 –
16.30. Koszt udziału w jednym kursie
wynosi 100 zł. Opłatę należy wnosić na konto BPH PBK SA, Oddział Warszawa, nr: 74106000760000331000047305, dopisując nr kursu, za który wnoszona jest opłata.

Przewidywany harmonogram kursów

1. Problemy internistyczne w stomatologii – czyli co robić, gdy pojawi się trudny pacjent w moim gabinecie – kier. naukowy prof. Renata Górska, prof. Zbigniew Gaciong – 5.11.2005 r. (nr kursu: AKP/28/2005) – kurs odbędzie się w Hotelu Gromada, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32.
2. Echokardiografia – podstawy dla lekarzy rodzinnych i internistów – kier. naukowy prof. Piotr Pruszczyk
19.11.2005 r. (nr kursu: AKP/29/2005)

3. Problemy okulistyczne w praktyce lekarza rodzinnego
– kier. naukowy prof. Dariusz Kęcik – 3.12.2005 r.
(nr kursu: AKP/30/2005)

4. Cukrzyca
– kier. naukowy prof. Danuta Śliwonik-Janeczko, prof. Waldemar Karnafel – 17.12.2005 r.
(nr kursu: AKP/31/2005)

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Warunkiem zapisania się na kurs jest przesłanie karty zgłoszenia (http://www.amwaw.edu.pl/zgloszenie_ustawiczne.doc).
Na kilka dni przed szkoleniem należy telefonicznie potwierdzić udział lub zgłosić rezygnację. Dodatkowe informacje – w Dziekanacie Wydziału Kształcenia Podyplomowego AM w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel./fax: 57-20-511
oraz na: http://www.amwaw.edu.pl/ustawiczne.html

Archiwum